Citeste aici daca vrei sa te faci politist – 38 de locuri disponibile in Caras Severin

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea a 38 de posturi de ajutor şef de post, în tot atâtea Posturi de Poliţie Comunale, din judeţ.
Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile, publicate în anunţ;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
m) să posede permis de conducere, categoria „B”
n) să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere şi a documentelor de înscriere obligatorii, depuse până la data de 08.04.2016, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş- Severin – Serviciul resurse umane, la punctul de înscriere organizat în sala de şedinţe de la etajul III. Proba test scris, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le candidaţii şi va avea loc la data de 14.05.2016.

Vor avea loc şi probe sportive de evaluare performanţei fizice. Alte informaţii cu privire la concurs, la documentele necesare pentru înscriere, sunt afişate la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

Comentarii

comentarii