CJ si „Sistemul integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”

Luni, 16 noiembrie 2015, va avea loc conferinţa de presă în cadrul căreia va fi prezentat stadiului de derulare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”. Evenimentul va fi organizat începând cu ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, beneficiar al proiectului.

La conferinţa de presă, reprezentanţii proiectului vor prezenta stadiul de implementare al acestui amplu demers la nivelul judeţului Caraş-Severin – statusul contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii. Se va vorbi despre construirea Centrului de management integrat al deşeurilor de la Lupac, despre staţiile de transfer de la Oțelu Roșu, Pojejena și Bozovici dar și despre stadiul lucrărilor de închidere a celor opt depozite urbane neconforme.

În cadrul proiectului, au fost deja distribuite tuturor unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului echipamentele pentru depozitare selectivă a deşeurilor, precum şi unităţile de compostare, contractul de furnizare fiind deja recepţionat în luna octombrie 2015. Se apropie de final etapa de conştientizare a campaniei “004 Mediu. Misiune în spaţiul verde”, prin încheierea organizării tuturor evenimentelor de informare adresate mai multor categorii ale locuitorilor întregului judeţ.

Proiectul urmăreşte implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă impusă de legislaţia europeană. Proiectul prevede construirea Centrului de management integrat al deşeurilor care va include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecano-biologică simplă la Lupac. Alte trei staţii de transfer vor fi constuite la Pojejena, Bozovici şi Oţelu Roşu. In cadrul proiectului vor fi executate şi lucrările de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri din judeţul Caraş-Severin. Sunt prevăzute construirea drumurilor de acces pentru depozitul central şi staţiile de transfer și achiziționarea de echipament pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea

Comentarii

comentarii