CNAS: Medicii de familie pot acorda consultații la distanță

CNAS: Medicii de familie pot acorda consultații la distanță. CNAS a propus un proiect de act normativ care prevede o serie de modificări și completări ale unor acte normative în domeniul sănătăţii.

Pe perioada starii de urgenta, in asistenta medicala primara se instituie consultatia la distanta pentru afectiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestari clinice sugestive pentru infectia cu coronavirus, care poate fi realizata prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultatiile medicale la distanta in fisa pacientului si in registrul de consultatii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar in care acestea au fost efectuate.

Daca in urma consultatiei la distanta, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat sa organizeze acordarea consultatiei in conditii de siguranta epidemiologica.

CNAS: Medicii de familie pot acorda consultații la distanță. Medicii de familie si medicii de specialitate din specialitatile clinice aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pot prescrie medicamente cu si fara contributie personala si in situatia in care pacientul cu o boala cronica stabilizata nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecinta a actului medical propriu conform reglementarilor legale in vigoare. Prescriptia electronica online emisa in aceste conditii este transmisa pacientului prin mijloace de comunicare electronica.

Formele farmaceutice cu administrare orala, precum si formele farmaceutice cu administrare subcutanata/intramusculara ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate in cadrul programelor nationale de sanatate publica si curative – cu exceptia Programului national de sanatate mintala – care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate si unei persoane care ridica medicamentele in numele bolnavului, urmare a evaluarii bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare.

CNAS: Medicii de familie pot acorda consultații la distanță. De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate in cadrul Programului national de diabet zaharat si Programului national de tratament pentru boli rare – epidermoliza buloasa, care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare, pot fi eliberate si unei persoane care ridica materialele sanitare consumabile in numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului in situatia in care unitatea sanitara are aceasta posibilitate.

Comentarii

comentarii