CONCURS de ocupare a doua functii publice de executie AJPISC

AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA CARAS – SEVERIN, organizeaza CONCURS de ocupare a doua functii publice de executie , vacante , dupa cum urmeaza:

1.CONSILIER , clasa I, grad profesional superior , la serviciul Beneficii de asistenta sociala programe de servicii sociale, incluziune sociala , egalitate de sanse ;
2.INSPECTOR , clasa I, grad profesional principal , la serviciul Beneficii de asistenta sociala, programe de servicii sociale , incluziune sociala , egalitate de sanse ;
A. Conditii de inscriere la concurs :
– sa detina studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul socio-uman (economic, juridic, administratie publica, asistenta sociala, psihologie, filologie, istorie, filozofie) ;
– vechime minima de 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior ;
– vechime minima de 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal ;
– cunostinte de operare pe calculator de nivel mediu ;
– abilitati de a lucra cu persoane fizice si juridice .
B.Documente necesare participarii la concurs:
– formular de inscriere pus la dispozitie de institutia publica in momentul depunerii dosarului ;
– copie B.I./C.I. ;
– copie diploma studii detinute si a altor acte ce pot atesta efectuarea de specializari ;
– copie carnet munca sau adeverinta din care sa reiese vechimea avuta in munca si in specialitate ;
– adeverinta de la medicul de famile care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ocuparii unei functii publice, eliberata cu cel mult 6 luni inaintea derularii concursului ;
– cazierul judiciar ;
– declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;
– recomandare de la ultimul loc de munca sau rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru ultimii doi ani calendaristici ;
NOTA : actele solicitate se depun la dosarul de concurs in copii legalizate sau insotite de originale. certificate pentru conformitate cu originalul, de catre secretarul comisiei de concurs.
C. Concursul are 3 etape : selectie dosare depuse , proba scrisa si INTERVIU .
In vederea participarii la toate probele concursului, candidatul trebuie sa fie admis la proba precedenta . Punctajul minim de admitere la o proba este de 50 puncte. Probele sunt notate fiecare cu puncte de la 1 la 100.
D. Data si locul desfasurarii concursului :
– proba scrisa : 25.03.2016, cu incepere de la orele 10,00 ;
– Interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise ;
– concursul are loc la sediul institutiei, din Mun. Resita, str. Traian Lalescu , nr. 27 , etajul 1, sala de sedinte .
E. Dosarele in vederea inscrierii pentru participarea la concurs se depun la sediul institutiei.
Informatii suplimentare se obtin la Tel. 0255.214.044 – int.18 / compartiment resurse umane .
DIRECTOR EXECUTIV

Jr. SOLOMONESC ELENA

Comentarii

comentarii