CONCURS NAŢIONAL DREPTURILE COPILULUI, DREPTURILE MELE

Cu ocazia ZILEI INTERNAŢIONALE A DREPTURILOR COPILULUI, Şcoala
Gimnazială Nr. 7 Reşiţa organizează marţi, 20 noiembrie 2012, ediţia a III-a a Concursului
Naţional DREPTURILE COPILULUI — DREPTURILE MELE. Parteneri ai manifestării sunt
Organizaţia “Salvaţi copiii” – filiala Caraş-Severin şi Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni.
Concursul este dedicat elevilor din clasele I-VIII şi face parte din activităţile din cadrul
FESTIVALULUI ŞANSELOR TALE – ediţia a XIII-a, 2012.

SECŢIUNI:
1. Desene şi picturi cu tema Drepturile copilului, drepturile mele!
2. Eseuri – pot reprezenta o viziune de ansamblu asupra drepturilor copilului sau pot fi texte
narative care să prezinte situaţii reale sau inventate, de încălcare sau de respectare a drepturilor
copilului
REGULAMENT

Un elev poate participa cu o singură lucrare pe secţiune.
Lucrarea va fi coordonată de un singur cadru didactic.
Pe spatele planşelor se vor scrie următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului,
clasa, şcoala, îndrumătorul, număr telefon. Materialele vor fi realizate pe suport A4.
Eseurile vor avea maximum o pagină format A4 cu caractere Times New Roman (12 pt) şi
vor fi trimise listate. În dreapta, sub titlu, se vor scrie numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala,
îndrumătorul.
Pentru fiecare lucrare se va face o fişă de înscriere, după modelul ataşat.
Plicul cu materiale pentru concurs va fi expediat pe adresa şcolii:
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa
Str. Progresului, nr. 6
Reşiţa, Caraş-Severin
Plicul va conţine:
Lucrările pentru concurs
Fişa de înscriere
Protocolul de parteneriat semnat şi ştampilat în dublu exemplar (după modelul ataşat)
Taxa de 10 lei/lucrare (este concurs fără finanţare, banii vor fi folosiţi la realizarea
dipomelor, a mapelor etc.)
Un plic autoadresat.
Termen limită de înscriere: 16 noiembrie 2012.
Se vor acorda diplome de participare, respectiv pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru
fiecare secţiune. Acestea se vor transmite în plicul autoadresat pe adresa îndrumătorilor, alături de
un protocol de parteneriat semnat şi ştampilat de şcoala organizatoare.
Alte informaţii se pot primi la nr. de telefon 0734935948 (în timpul şcolii, după ora 13.00),
e-mail: cristi_ardeleanu@yahoo.com – prof. înv. primar Cristina Ardeleanu.

Comentarii

comentarii