Conferința de Inginerie Electrică și Sisteme Ediția a II-a

Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița în parteneriat cu Consiliul Județean Caraș-Severin organizează în 9 și 10 noiembrie 2018 a doua ediție a „Conferinței de Inginerie Electrică și Sisteme“.

Alături de cadre didactice, cercetători și doctoranzi de la Facultatea de Inginerie și Management, la această manifestare științifică participă și cadre didactice din diferite centre universitare din țară (Universitatea Politehnica din București, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea din Oradea) și din străinătate (Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnică a Vienei, Universitatea Karkov din Ucraina, Universitatea Kragujevac din Republica Serbia).

Lucrările conferinței, pentru care au fost elaborate articole de către 72 cadre didactice, cercetători și doctoranzi, se vor deschide vineri, la ora 11:00, în sala multimedia „Constantin Gruescu”.

Sâmbătă, 10.11.2018, se va organiza o excursie tematică la Centrala Hidroelectrică Ruieni, ocazie cu care se vor vizita și o serie de obiective turistice și culturale din zona Caransebeșului.

INFO

COMITETUL LOCAL DE ORGANIZARE

Preşedinte:
Ş.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Preşedinte de onoare:
Prof. univ. dr. ing. ec. Ion PIROI

Membrii:
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH
Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Gheorghe POPOVICI
Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL
Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian MICLOȘINĂ
Ş.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGĂRIN
Ş.l. dr. ing. Vasile COJOCARU
Ş.l. dr. ing. Vasile IANCU
Ş.l. dr. ing. abil. Zoltan Iosif KORKA
Ş.l. dr. ing. Ion Cornel MITULEȚU

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Prof. dr. ing. T. Ambros – Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
Prof. dr. ing. I. Birou – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Prof. dr. ing. M. Brojboiu – Universitatea din Craiova
Prof. dr. ing. A. Câmpeanu – Universitatea din Craiova
Conf. dr. ing. C. P. Chioncel – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Conf.dr.ing. S. Deaconu – Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
Prof. dr. ing. S. Enache – Universitatea din Craiova
Prof. dr. ing. M. Găiceanu – Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi
Prof. dr. ing. ec. G. R. Gillich – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Prof. dr. ing. N. Gillich – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Prof. dr. ing. G. Haba – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. dr. ing. S. Ivanov – Universitatea din Craiova
Conf. dr. ing. V. Ivanov – Universitatea din Craiova
Ş.l. dr. ing. Z.I. Korka – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Conf. dr. ing. L. Livădaru – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. dr. ing. D. Lucache – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. dr. ing. Gh. Manolea – Universitatea din Craiova
Conf. dr. ing. C. O. Micoloșină – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Prof. dr. ing. V. Navrapescu – Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.dr.ing. T. Pană – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Prof. dr. ing. S. Pavel- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Prof. dr. ing. R. Pentiuc – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof. dr. ing. I. Piroi – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Prof. dr. ing. M. Popescu – Universitatea din Craiova
Conf. dr. ing. M. Raţă – Universitatea “Stefan cel Mare”, Suceava
Prof. dr. ing. E. Răduca – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Prof. dr. ing. A. Sălceanu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Ş.l. dr. ing. E. Spunei – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Conf.dr.ing. O. Tirian – Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
Prof. dr. ing. I. Vlad – Universitatea din Craiova
Prof. dr. ing. Constantin Voloșencu – Universitatea Politehnica din Timișoara
Prof. dr. ing. I. Voncilă – Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

PROGRAMUL CONFERINȚEI

09 noiembrie 2018
09.00 ÷ 11.00 Înregistrarea participanţilor
11.00 ÷ 11.30 Deschiderea conferinţei
11.30 ÷ 13.00 Lucrări în plen
13.00 ÷ 14.00 Masa de prânz
14.00 ÷ 16.00 Lucrări pe secţiuni
16.00 ÷ 16.30 Pauză de cafea
16.30 ÷ 18.30 Lucrări pe secţiuni
19.00 ÷ 23.00 Cina festivă

10 noiembrie 2016
08.00 ÷ 09.30 Deplasare la Muntele Mic
09.30 ÷ 10.30 Traseu turistic în stațiunea Muntele Mic
10.30 ÷ 11.00 Deplasare la CHE Turnu Ruieni
11.00 ÷ 13.00 Vizitarea CHE Turnu Ruieni, Turnul lui Ovidiu
13.00 ÷ 13.30 Deplasare la Caransebeș
13.30 ÷ 14.30 Masa de prânz
14.30 ÷ 18.00 Vizitarea obiectivelor turistice din Caransebeș
18.00 ÷ 19.00 Deplasare la Reșița
19.00 ÷ 21.00 Cină

PROGRAMUL DETALIAT AL CONFERINȚEI

09 noiembrie 2018

09.00÷11.00
Înregistrarea participanţilor – holul mare al UEMR

11.00÷11.30
Deschiderea conferinţei – Sala Multimedia, corpul D

11.30÷13.00
Lucrări în plen – Sala Multimedia, corpul D

Prof. ist. Dan OBERȘTERESCU Repere și realizări ale industriei reșițene
Prof. dr. ing. Ion VELAMembru ASTR Contribuția prof. univ. dr. ing. Nicolae BOGOEVICI în dezvoltarea învățământului superior reșițean

13.00÷14.00
Masa de prânz – Campus Caffe, corpul D

14.00÷18.00
Lucrări pe secţiuni – Sala B 1, B 1.1

19.00÷23.00
Cina festivă – Campus Caffe, corpul D

Sala B 1

Prof. univ. dr. ing. Ion Voncilă
Prof. univ. dr. ing. Ion Vlad
Prof. univ. dr. ing. Ion Piroi

ID Titlul lucrării Secţiune Autori
6 Computing of the slot number within the induction machine approached in terms of electromagnetic forces (MAE) Ion Dobrota, Ion Paraschiv
11 Analysis of the influence on the thermal regime of the slot shape within an induction machine (MAE) Ion Voncilă, Ion Paraschiv, Costin Mădălin
18 FEM Analysis of a Generator with Inset Permanent Magnet Rotor (MAE) Marian Greconici, Gheorghe Madescu, Martian Moț, Marius Biriescu, Danijela Milosevici
2 Digital control of centrifugal air compressors (MAE) Filip Niculescu, Adrian Savescu, Mirela Vasile
26 Aspects Regarding Influence of Voltage Disturbances upon Reluctance Synchronous Motors Operation (MAE) Monica-Adela Enache, Aurel Campeanu, Sorin Enache, Ion Vlad
27 Magnetic field map of the power transformer in extreme operating conditions (MAE) Marcel Burduniuc, Ion Stratan,Tudor Ambros
28 Owlet smart control application installed in the public lighting system of Resita (SEER) Daniel Brebenariu
1 The Importance of Optimal Design in Outdoor Light Source Positioning (SEER) Elisabeta Spunei, Ion Piroi, Florina Piroi, Daniel Brebenariu
29 Device for detecting defects of electric cable with disturbance stability (SEER) Serghei Tincovan
8 Designing a modern drinking water pumping station (SEER) Muscai Cristian, Protea Bogdan, Valentin Navrapescu
20 Automatic choice of electrical devices for driving asynchronous motors with short-circuit rotor (SEER) Protea Bogdan, Muscai Cristian,Spunei Elisabeta, Valentin Navrapescu

Sala B 2.1

Conf. univ. dr. ing. Marian Greconici
Conf. univ. dr. ing. Gelu Ovidiu Tirian
Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel

ID Titlul lucrării Secţiune Autori
5 σ-demicontractivity and strong convergence of Mann iteration (IASI) Irina Maria Terfăloagă, Mihaela Dorica Stroia, Lenuța Cîndea
3 Pre-processing of Images as a Source of Additional Information for Image of the Natural Polymer Composites (IASI) Cornelia Drugărin, Vyacheslav Lyashenco, Muncho Mbunwe, Mohammad Ayaz
4 Assessing the level of electromagnetic pollution through statistical-probabilistic methods and fuzzy logic (IASI) Marius Lolea, Emeric Szabo, Cornelia Anghel Drugărin, Petre Creț
9 Comparative Aspects of the Temporal Characteristics of the Production of Various Plastic Products (IASI) Cornelia Anghel Drugărin, Mohammad Ayaz Ahmad, Vyacheslav Lyashenco
10 Power System Health Monitoring Based on Energy Losses using Genetic Algorithm (ECESAM) Ioaneş Andrei, Radu Tȋrnovan
21 Fuzzy logic controllers for high performance in se-condary cooling (IASI) Gelu Ovidiu Tirian,Cristian Paul Chioncel
7 Connection of Renewable Energy Sources to the Regional Power Systems. A Short Analyze (SEER) Marius Lolea, Emeric Szabo, Cornelia Anghel Drugărin, Petre Creț
32 The method of compensating non-linear effects due to disturbing signals in the military operations theatres (ECESAM) Vasile Solcanu, Marian Găiceanu
33 Quasi-sinusoidal Hybrid Renewable Power System (ECESAM) Marian Gaiceanu, Iulian Arama, Vasile Solcanu, Iulian Ghenea, Marius Solomon
14 Quadcopter Stability Increased by PID Adaptive Tuning (IASI) Ion Cornel Mitulețu, Elisabeta Spunei,Emanuel Marcovikan, Ion Popescu
15 X-Y Pen Plotter Design Accomplished from Older Drives (IASI) Ion Cornel Mitulețu, Sîrbu Adrian, Bogdan Cristian
30 Sensors failure detection and fault tolerance in the complete AAL system (SEER) Kristijan Cincar
13 Exploitation solution of the wind potential in the Danube Gorge (SEER) Petru Chioncel

Sala B 1.1

Prof. dr. ing. Dorian Nedelcu
Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloșină
Ș.l. dr. ing. Cindea Lenuța

ID Titlul lucrării Secţiune Autori
16 Theoretical and experimental research on the reliability of parts rehabilitated by arc welding (SMTM) Lenuța Cîndea
12 Fatigue analysis of a hydraulic cylinder from a tensile tester (SMTM) Vasile Cojocaru, Ovidiu Jitareanu
17 Dry sliding wear behavior of some Cu and Al alloys (SMTM) Lidia Nedeloni, Zoltan Iosif Korka, Marian Dumitru Nedeloni, Ileana Loredana Conciatu
22 Optimizing the geometry of a LHy-M hybrid locomotive’s chassis by resistance calculations (SMTM) Aurel Băra, Dorian Nedelcu,Corneliu Dica
23 Thermal Calculation of the Reduction Gear 2XAB/StCu110So as part of Hybrid Locomotive’s LHy-M mechanical transmission (SMTM) Aurel Băra, Dorian Nedelcu,Corneliu Dica
24 An actuating system for driving shaking tables (SMTM) Iancu Vasile
31 Experimental Determination of Forces that Occur on a Workpiece Grasped by a Pneumatically Driven Robotic Gripper (SMTM) Calin-Octavian Miclosina, Zoltan-Iosif Korka, Vasile Cojocaru
25 Modeling of complex shaped cracks (SMTM) Cristian Tufiși, Gilbert-Rainer Gillich
13 Students’ perception regarding the use of Virtual Laboratories in teaching and learning process (IEMA) Andrea Amalia Minda, Nicoleta Gillich, Gilbert Rainer Gillich

10 noiembrie 2018

08.00÷09.30
Deplasare spre stațiunea Muntele Mic

09.30÷10.30
Traseu turistic stațiunea Muntele Mic

10.30÷11.00
Deplasare spre CHE Ruieni

11.00÷13.00
Vizitare CHE Ruieni, Turnul lui Ovidiu

13.00÷13.30
Deplasare spre Caransebeș

13.30÷14.30
Masa de prânz

14.30÷18.00
Vizitarea obiectivelor turistice din Caransebeș

18.00÷19.00
Deplasare spre Reșița

19.00÷21.00
Cina

ACRONIME

UEMR – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
CIES – Conferinţa de Inginerie Electrică şi Sisteme;
MAE – Maşini şi Acţionări Electrice;
IASI – Informatică Aplicată şi Sisteme Inteligente;
ECESAM – Electronică, Circuite Electrice, Sisteme de Achiziţie şi Măsură;
SEER – Sisteme Energetice şi Energii Regenerabile;
FD – Fiabilitate şi Diagnoză;
SMTM – Sisteme Mecanice, Tehnologii şi Materiale;
IEMA – Inginerie Educaţională, Management şi Anreprenoriat.

SPONSORI

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN;
MESSER ROMÂNIA
SC TMD FRICTION ROMÂNIA SRL
ELECTROECHIPAMENT SRL
S.C. SPALECK S.R.L.
ABRAXAS S.R.L.
CENTRUL DE CALCULATOARE
ENDRES GROUP ROMÂNIA SRL
PRODMEC SA
PRIMĂRIA REȘIȚA
PRISĂCARU MARCEL
SC PANGRAM SA
PRIMĂRIA CARANSEBEȘ
ALENIC TRANS S.R.L.
S.C. ELECTROEUROSTAR S.R.L.
PETRYCA ENGINEERING S.R.L.
PIROI ION
ELECTRO-CONSULT CARAȘ S.R.L.

Comentarii

comentarii