Controale, dosare penale, sancțiuni și amenzi aplicate de I.T.M. Caraş-Severin

În luna februarie 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 211 controale, din care 126 în domeniul relaţiilor de muncă şi 85 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se în total amenzi contravenţionale în valoare de 77.500 lei.

Pentru munca la negru, patru angajatori cu domenii de activitate: constructii, comerţ, piscicultură, acvacultură, au fost sancţionaţi cu amendă în valoare de 50.000 lei. Inspectorii de muncă au depistat 5 persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de muncă.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 68.500 lei au fost aplicate în principal pentru: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, nerespectarea repausului săptămânal, nerespectarea măsurilor dispuse, neacordarea sporului pentru munca de noapte, nerespectarea Legii nr.156/2000(R) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, de către agenţii de ocupare a forţei de muncă în sensul neincluderii în cuprinsul contractelor ce conţin oferte ferme de locuri de muncă a elementelor cuprinse la articolul 9 din actul normativ mai sus amintit.
Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 9.000 lei, au fost aplicate pentru nerespectarea normelor legale referitoare la: evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, întocmirea planului de prevenire şi protecţie, autorizarea centralelor termice, supravegherea stării de sănătate a salariaţilor, utilizarea echipamentului individual de protecţie, comunicarea şi cercetarea evenimentelor, etc.

Au fost comunicate la inspectorat şase evenimente soldate cu patru cazuri de incapacitate temporară de muncă şi două decese.După finalizarea cercetărilor se va stabili dacă sunt sau nu accidente de muncă.
Pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor, s-au dispus în total 345 de măsuri.
I.T.M. Caraş-Severin va continua acţiunile de control şi va urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 53.586 de salariaţi activi, 59.548 de contracte individuale de muncă în derulare (din care 52.290 pe perioadă nedeterminată şi 7.258 perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în februarie I.T.M. Caraş-Severin a luat în evidenţă un număr de 82 de zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 12 contracte colective de muncă şi 2 acte adiţionale de modificare/prelungire.

Comentarii

comentarii