Administratie

Convocarea Consiliului Local Resita în şedinţă ordinară cu 20 de puncte pe ordinea de zi

Primarul Municipiului Reşiţa, in temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2017, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tronsoanelor de drumuri din Municipiul Reșița, unde se va circula cu autovehiculele cu limita de viteză superioară de 60 km/h respectiv cu limita de viteză inferioară de 40 km/h
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal construire supermarket Lidl și amenajare locuri parcare în incintă; amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă; amplasare totem; amenajare accese; împrejmuire proprietate; organizare șantier
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal amenajare sală de evenimente; schimbare destinație spațiu și extindere clădire
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării COMISIE TEHNICE DE AMENAJARE URBANISM și a Regulamentului de funcționarea al acesteia
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri și terenuri), aparținând domeniului public de interes local, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Reșița, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 322 din 22.12.2016 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții și Organigrama Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public „Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență”, aprobarea Organigramei personalului voluntar și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, – fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru a vota alegerea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 192/15.07.2016 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotare proprie a unității administrativ teritoriale Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva H.C.L. nr. 108/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a teraselor permanente și sezoniere pe raza Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput de Municipiul Reșița de către S.C. Transport Urban Reșița S.A., pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea finanțării rambursabile pe care societatea urmează să o contracteze pentru finanțarea investițiilor
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind revocarea și radierea nr. crt 4 din anexa la H.C.L. nr. 216/2014 privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public „Biblioteca Municipală Reșița”, a unor spații situate administrativ în Reșița, str. G.A. Petculescu nr. 1, sc. 1, Al. Tineretului nr. 3-parter, Al. Tineretului nr. 5-parter G. Enescu nr. 4
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public-Direcția de Asistență Socială, a spațiului administrativ situat în Reșița, str. George Enescu nr. 4-parter, ap.4, înscris în CF nr. 31809-C1-U5 Reșița, cu nr. cadastral 31809-C1-U5
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața totală de 184 mp., înscris în CF nr.30599 Reșița Română, cu nr. top.R/203/25/1, care face obiectul Contractului de Asociere nr.11425 din 05.09.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Reșița și SC ROM ITAL COM SRL
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional, la Contractul de mandat încheiat între Societatea PIEȚE REȘIȚA S.R.L. și domnul Administrator unic Bistrian Dorin Nicolae la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
19. Proiect de hotărâre privind rectificarea de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Consilier local – Chivari Silvia Mihaela
20. Diverse
Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.
P R I M A R, A V I Z AT
POPA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Corn

Comentarii

comentarii

15 comentarii la „Convocarea Consiliului Local Resita în şedinţă ordinară cu 20 de puncte pe ordinea de zi

 • Tranzit rutier, Europa    !– ( DN 7 E 68 – DN 68A E 673 ) Nod rutier Sacamas – DN 68A ( E 673 ) – VO Lugoj – DN 6 ( E 70 ) – DN 58 – DN 58B – DN 59 ( E 70 ) – P.T.F. Stamora Moravita – Vatin – 10 ( E 70 ) – Nod rutier Centura Belgrad ( 10 E 70 – 13 – E 70 ) = 342 km.

 • Tranzit, Europa     :– ( O-2 E 80 – O-3 E 80 ) Nod rutier Centura Istanbul – O-3 ( E 80 ) – D 100 ( E 80 ) – P.T.F. Kapikule Gumruk Kapisi – Kapitan Andreevo – E 80 – A 4 ( E 80 ) – A 4 – A 1 ( E 773 ) – A 1 ( E 80 ) – 18, 6, 1 ( E 80, E 871, E 79 ) – 8 ( E 80 ) – P.T.F. Kalotina – Gradina – E 80 – A 4 ( E 80 ) – A 1 ( E 75 ) – 153 – 100 – E 70 – 26 ( E 763 ) – E 75 – E 70 – A 1 ( E 75 ) – E 70 – P.T.F. Batrovci – Bajakovo – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 73 ) – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 71, E 65 ) – A 3 ( E 70 ) – P.T.F. Bregana – Obrezje – A 2 ( E 70 ) – A 2, A 1 ( E 70 ) – A 2, A 1 ( E 70, E 61 ) – A 2 ( E 61 ) – P.T.F. Jesenice – Karawankentunnel – A 11 ( E 61 ) – A 10 ( E 55, E 66 ) – A 10 ( E 55 ) – A 1 ( E 55, E 60, E 52 ) – A 1 ( E 60, E 52 ) – P.T.F. Walserberg – A 8 ( E 60, E 52 ) – A 8 ( E 60, E 52, E 45 ) – A 8 ( E 52, E 45 ) – Nod rutier Centura Munchen ( A 8 E 52, E 45 – A 995 – A 8 – A 99 E 52, E 45 ) = 1844 km.

 • – ( A 4 E 81 – A 2 E 81 ) Nod rutier Centura Constanta – A 2 ( E 81 ) – DN CB ( E 81, E 85, E 70 ) – A 1 ( E 81 ) – DN 7 ( E 81 ) – DN 67 – DN 64 – DN 67 – DN 66 ( E 79 ) – DN 68 – DN 6 ( E 70 ) – DN 58 – DN 58B – DN 59 ( E 70 ) – DN 6 – P.T.F. Cenad – Kiszombor – 431 – 43 – 5 – M 43 ( E 68 ) – M 5 ( E 75 ) – M 5 ( E 75, E 60 ) – M 0 ( E 75, E 60, E 71 ) – M 1 ( E 75, E 60 ) – M 1 ( E 75, E 60, E 65 ) – Nod rutier Centura Hegyeshalom ( M 1 E 75, E 60, E 65 – M 1 E 60 – M 15 E 75, E 65 ) = 1268 km.

 • – ( A 4 E 81 – A 2 E 81 ) Nod rutier Centura Constanta – A 2 ( E 81 ) – DN CB ( E 81, E 85, E 70 ) – DN 6 ( E 70 ) – DN 6F – DN 6 ( E 70 ) – DN 6 ( E 70, E 79 ) – DN 6 ( E 70 ) – DN 6A ( E 771 ) – P.T.F. Portile de Fier 1 – Derdap – 35 ( E 771 ) – 34 – 162 – 34 – 33 – 14 – 153 – 100 – E 70 – 26 ( E 763 ) – E 75 – E 70 – A 1 ( E 75 ) – E 70 – P.T.F. Batrovci – Bajakovo – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 73 ) – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 71, E 65 ) – A 3 ( E 70 ) – P.T.F. Bregana – Obrezje – A 2 ( E 70 ) – A 2, A 1 ( E 70 ) – A 2, A 1 ( E 70, E 61 ) – A 2 ( E 61 ) – P.T.F. Jesenice – Karawankentunnel – A 11 ( E 61 ) – A 10 ( E 55, E 66 ) – A 10 ( E 55 ) – A 1 ( E 55, E 60, E 52 ) – A 1 ( E 60, E 52 ) – P.T.F. Walserberg – A 8 ( E 60, E 52 ) – A 8 ( E 60, E 52, E 45 ) – A 8 ( E 52, E 45 ) – Centura Munchen ( A 8 E 52, E 45 – A 995 – A 8 – A 99 E 52, E 45 ) = 1717 km.

 • – ( A 4 E 81 – A 2 E 81 ) Nod rutier Centura Constanta – A 2 ( E 81 ) – DN CB ( E 81, E 85, E 70 ) – DN 6 ( E 70 ) – DN 6F – DN 6 ( E 70 ) – DN 6 ( E 70, E 79 ) – DN 6 ( E 70 ) – DN 58 – DN 58B – DJ 588A – DN 59 ( E 70 ) – P.T.F. Stamora Moravita – Vatin – 10 ( E 70 ) – E 70 – 26 ( E 763 ) – E 75 – E 70 – A 1 ( E 75 ) – E 70 – P.T.F. Batrovci – Bajakovo – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 73 ) – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 71, E 65 ) – A 3 ( E 70 ) – P.T.F. Bregana – Obrezje – A 2 ( E 70 ) – Nod rutier Centura Ljubljana ( A 2 E 70 – A 1 E 57 – A 2, A 1 E 70 ) = 1404 km.

 • – ( A 4 E 81 – A 2 E 81 ) Nod rutier Centura Constanta – A 2 ( E 81 ) – DN CB ( E 81, E 85, E 70 ) – A 1 ( E 81 ) – DN 7 ( E 81 ) – DN 7, DN 1 ( E 81, E 68 ) – A 1 ( E 81 ) – A 1 – DN 76 ( E 79 ) – DN 7 ( E 68 ) – DN 68A ( E 673 ) – A 1 – P.T.F. Nadlac II – Csanadpalota – M 43 – M 43 ( E 68 ) – M 5 ( E 75 ) – M 5 ( E 75, E 60 ) – M 0 ( E 75, E 60, E 71 ) – M 1 ( E 75, E 60 ) – M 1 ( E 75, E 60, E 65 ) – Nod rutier Centura Hegyeshalom ( M 1 E 75, E 60, E 65 – M 1 E 60 – M 15 E 75, E 65 ) = 1216 km.

 • Ca idee, pentru cei incompetenti si nepriceputi sa stie ca, Romania nu a fost si nu este tara de tranzit dinspre Europa de Vest, cu exceptia traseului din Croatia spre Rep. Moldova din punctul de trecere Ilok – Leuseni care masoara 927 km, din Ungaria spre Rep. Moldova din punctul de trecere Tiszabecs – Criva care masoara 404 km. Ungaria – Bulgaria din punctul de trecere Tompa – Kula care masoara 430 km si din Ungaria spre Grecia din punctul de trecere Tompa – Evzoni care masoara 748 km.

 • Referitor la infrastructura judetului, care la fel cu orientare spre estul Romaniei si a Europei cu centura Lugoj si centura Caransebes care numai in mintea incompetentilor si a nepriceputilor au fost considerate drumuri de tranzit spre vestul Europei si s-a urmarit scoaterea locurilor de munca si izolarea Resitei in avantajul firmelor de casa si de partid din Caransebes si Lugoj !!! Daca gandeau precum confirma si rutele de mai sus, faceau centura Caransebes pentru Resita cu conexiune din Paltinis spre Buchin si asa trebuia sa fie logic si corect pentru tranzitul european dinspre Resita si vestul Europei !!!

 • – DN 56 ( E 79 ) P.T.F. Calafat – Vidin – 1 ( E 79 ) – 12 – P.T.F. Bregovo – Kobisnica – 33 – 165 – 34 – 162 – 34 – 33 – 14 – 153 – 100 – E 70 – 26 ( E 763 ) – E 75 – E 70 – A 1 ( E 75 ) – E 70 – P.T.F. Batrovci – Bajakovo – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 73 ) – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 71, E 65 ) – A 3 ( E 70 ) – P.T.F. Bregana – Obrezje – A 2 ( E 70 ) – A 2, A 1 ( E 70 ) – A 2, A 1 ( E 70, E 61 ) – A 2 ( E 61 ) – P.T.F. Jesenice – Karawankentunnel – A 11 ( E 61 ) – A 10 ( E 55, E 66 ) – A 10 ( E 55 ) – A 1 ( E 55, E 60, E 52 ) – A 1 ( E 60, E 52 ) – P.T.F. Walserberg A 8 ( E 60, E 52 ) = 1087 km.

 • – DN 56 ( E 79 ) P.T.F. Calafat – Vidin – 1 ( E 79 ) – 12 – P.T.F. Bregovo – Kobisnica – 33 – 165 – 34 – 162 – 34 – 33 – 14 – 153 – 100 – A 1 ( E 75 ) – 11 – P.T.F. Kelebija – Tompa – 53 – 54 – 53 – 52 ( E 66 ) – 51 ( E 66 ) – M 8 ( E 66 ) – M 6 ( E 73, E 66 ) – 62 ( E 66 ) – 7 ( E 66 ) – 81 – M 1 ( E 75, E 60 ) – M 1 ( E 75, E 60, E 65 ) – M 15 ( E 75, E 65 ) – P.T.F. Rajka – Cunovo D 2 ( E 75, E 65 ) = 776 km.

 • – DN 59 ( E 70 ) P.T.F. Stamora Moravita – Vatin – 10 ( E 70 ) – E 70 – 26 ( E 763 ) – E 75 – E 70 – A 1 ( E 75 ) – E 70 – P.T.F. Batrovci – Bajakovo – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 73 ) – A 3 ( E 70 ) – A 3 ( E 70, E 71, E 65 ) – A 3 ( E 70 ) – P.T.F. Bregana – Obrezje – A 2 ( E 70 ) – A 2, A 1 ( E 70 ) – A 2, A 1 ( E 70, E 61 ) – A 2 ( E 61 ) – P.T.F. Jesenice – Karawankentunnel – A 11 ( E 61 ) – A 10 ( E 55, E 66 ) – A 10 ( E 55 ) – A 1 ( E 55, E 60, E 52 ) – A 1 ( E 60, E 52 ) – P.T.F. Walserberg A 8 ( E 60, E 52 ) = 904 km.

 • – DN 59 ( E 70 ) P.T.F. Stamora Moravita – Vatin – 10 ( E 70 ) – 18 – 12 – 13 – 116 – 15 – 102 – 109 – 105 – 100 – 300 – 11 – P.T.F. Kelebija – Tompa – 53 – 54 – 53 – 52 ( E 66 ) – 51 ( E 66 ) – M 8 ( E 66 ) – M 6 ( E 73, E 66 ) – 62 ( E 66 ) – 7 ( E 66 ) – 81 – M 1 ( E 75, E 60 ) – M 1 ( E 75, E 60, E 65 ) – M 15 ( E 75, E 65 ) – P.T.F. Rajka – Cunovo D 2 ( E 75, E 65 ) = 525 km.

 • – ( DN 58B – DN 59 E 70 ) Nod rutier Voiteg – DN 59 ( E 70 ) – DN 6 – P.T.F. Cenad – Kiszombor – 431 – 43 – 5 – M 43 ( E 68 ) – M 5 ( E 75 ) – M 5 ( E 75, E 60 ) – M 0 ( E 75, E 60, E 71 ) – M 1 ( E 75, E 60 ) – M 1 ( E 75, E 60, E 65 ) – M 1 ( E 60 ) – P.T.F. Hegyeshalom – Nickelsdorf – A 4 ( E 60 ) – A 4 ( E 60, E 58 ) – S 1 ( E 60 ) – A 21 ( E 60 ) – A 1 ( E 60 ) – A 1 ( E 60, E 55 ) – A 1 ( E 60, E 55, E 52 ) – A 1 ( E 60, E 52 ) – P.T.F. Walserberg A 8 ( E 60, E 52 ) = 870 km.

 • Am un sfat pentru cei actuali care vor sa renasca municipiul si sunt la conducerea municipiului si a judetului, sa scape de navetistii din Caransebes, deoarece acestia au avut si au doar idei si conceptii de a tine municipiul pe loc si cu orientare spre estul Europei via Caransebes – Bucuresti si Lugoj – Bucuresti, nu spre vestul Europei !!!

 • Se confirma faptul ca, toti cei enumerati mai sus primesc salarii nemeritate si ca sa nu gandeasca pentru cetatenii municipiului Resita si asta este valabil pentru toti cei care au fost la conducerea municipiului si a judetului din anul 1990 !!!

Comentariile sunt închise.