Copilărie fără delincvenţă! Campanie de prevenire

Campania de prevenire a delincvenţei juvenile în rândul minorilor care nu au împlinit vârsta răspunderii penale, adică 14 ani, a continuat la unitatea de învăţământ beneficiară, respectiv Şcoala Gimnazială ”Mihai Peia” din Reşiţa, prin organizarea unei sesiuni de informare a părinţilor acestor copii, la care, pe lângă poliţişti, au participat şi reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin, parteneri în derularea acestei campanii.

În conformitate cu rezultatele sondajului de opinie realizat la începutul campanie în scopul stabilirii nevoilor concrete de informare a beneficiarilor (reprezentaţi de elevi, părinţi şi cadre didactice), mesajele transmise părinţilor în cadrul acestei activităţi au fost orientate către o plajă largă de tematici, respectiv:

a) prezentarea fenomenului delincvenţei juvenile şi a semnelor timpurii ale apariţiei acestuia,
b) prezentarea unor prevederi ale Codului Penal privitoare la infracţiune, răspundere penală, măsuri ce pot fi luate faţă de minori care săvârşesc fapte penale,
c) exemplificarea unor fapte ce se circumscriu comportamentului antisocial,
d) enumerarea riscurilor la care se expun cei care săvârşesc fapte care contravin reglementărilor legale,
e) cauzele şi condiţiile care favorizează adoptarea unui comportament delincvent de către minori, consecinţele sociale ale comiterii de fapte ilegale asupra făptuitorului/victimei, modalităţile de gestionare nonviolentă a conflictelor,
f) instituţiile care oferă servicii minorilor delincvenţi sau sprijin pentru familiile aflate în situaţii de risc.

Ofiţerul de prevenire a subliniat faptul că atât datele statistice cât şi constatările din teren ale poliţiştilor şi asistenţilor sociali au condus la concluzia că aceşti minori reprezintă un grup vulnerabil din punct de vedere infracţional. Pentru copii se şterg uşor graniţele dintre faptele pedepsibile şi simple lovituri, spre exemplu, dacă acestea nu le-au fost explicate corect, din timp, şi nu li s-a vorbit despre urmările acestor fapte pentru victimă şi consecinţele pe care le au de suportat atât ei cât şi părinţii.

Urmare a informaţiilor şi sfaturilor primite în cadrul acestei întâlniri, părinţii au înţeles că mulţi tineri ar putea fi ţinuţi departe de infracţionalitate dacă ei sau aţi membrii ai familiei care se ocupă de educarea lor ar verifica perioadic frecvenţa la şcoală, ar manifesta mai mult interes faţă de peocupările lor în timpul liber, cercul de prieteni, acţionând rapid şi eficient pentru a-i opri să alunece pe o pantă greşită.

Comentarii

comentarii