Cum stam cu proiectele derulate de Consiliul Judetean ? De la vapoare la gunoaie

Președintele Romeo Traian Dumitrescu, însoţit de arhitectul şef Victor Naidan, s-a deplasat astăzi, 18 mai 2016, la Pojejena, Moldova Noua și Lupac unde a evaluat rezultatele a două proiecte cu finanțare europeană derulate de către Consiliul Județean Caraș-Severin.

Un prim amplasament văzut a fost cel de la Pojejena unde, prin proiectul transfrontalier “Creșterea gradului de mobilitate în vederea dezvoltării schimburilor economice și turistice în zona transfrontalieră Pojejena – zona eligibilă Vojevodina”, a fost construit un port şi a fost achizionat un catamaran. Bacul de trecere tip catamaran – Baziaş 1 are o capacitate de transport pentru 50 de persoane şi este atestat pentru navigaţie interioară şi pe toate sectoarele internaţionale ale Dunării. Proiectul a avut o valoare de circa 1 milion euro şi a fost derulat în parteneriat cu Consiliul Local Pojejena şi Municipalitatea Kladovo.

Pentru încredinţarea serviciului de operare a bacului de trecere tip catamaran – Baziaş 1, astăzi, 18 mai 2016, la termenul scandent, la sediul instituției județene, a fost depusă o singură ofertă iar în cele ce urmează se vor parcurge toate etapele evaluării.

La Lupac au fost prezentate toate construcțiile şi aparatura achiziţionată prin proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, prevăzut a se finaliza la data de 30 iunie 2016. Centrul de management integrat al deşeurilor din Lupac include depozitul ecologic de deşeuri, instalaţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor şi instalaţia de sortare pentru deşeuri reciclabile.

Valoarea totală a proiectului este de 150.323.972 de lei (fără TVA) și a fost cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sesctorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”.

Serviciul Comunicare

Comentarii

comentarii