Cursuri gratuite de calificare profesională prin Consiliul Judeţean

DCF 1.0Consiliul Judeţean Caraş-Severin este beneficiarul unui contract de finanţare, ca şi partener, în cadrul proiectului „Calificarea – un pas important în dezvoltarea carierei profesionale pentru angajaţii din regiunile Vest şi Centru”, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Scopul contractului de finanţare care va fi semnat este de a înregistra rezultate rapide pe piaţa muncii prin creşterea nivelului de calificare a angajaţilor din 3 domenii: construcţii, servicii şi comerţ.
Ca urmare a faptului că în cele două regiuni amintite există un deficit de persoane calificate pe piaţa muncii, în aceste domenii de activitate, prin acest proiect se propune creşterea numărului de persoane care să beneficieze de formare profesională prin cursuri speciale.
Grupul ţintă este format din angajaţi a căror necesitate constă în asigurarea acesului şi participării la programe de calificare care constau în cursuri gratuite de consiliere şi orientare profesională, acordarea de subvenţii şi chiar decontarea cheltuielilor de transport. Angajaţii nu vor obţine numai un certificat de calificare ci vor reuşii să se adapteze mai bine cerinţelor angajatorului.
Contribuţia Consiliului Judeţean la finanţarea acestui proiect este de 16,93% din valoarea totală a cofinanţării de 80.169.86 lei, la care se adaugă TVA de 136.572,00 lei, restul reprezintă contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 2007-2013.

Comentarii

comentarii