Daca vor somaj – Absolvenţii sunt asteptati sa se inregistreze la AJOFM Caras-Severin

O nouă generaţie de absolvenţi de liceu şi facultate se pregăteşte să intre în rândul şomerilor. Astfel, absolvenţii de liceu promoţia 2016-2017, se pot prezenta pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă C-S. Este vorba de etapa prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Caras-Severin aminteste absolventilor institutiilor de invatamant promotia 2017 ca pot beneficia de indemnizatie de somaj doar in cazul in care se inregistreaza la structurile AJOFM Caras-Severin din raza de domiciliu /reşedinţă sau la furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă , acreditaţi în condiţiile legii in termen de 60 de zile de la absolvire. Cei care se vor inregistra dupa aceasta data vor putea beneficia doar de asistenţa personalizata in vederea identificarii si ocuparii unui loc de munca , nu si de indemnizatie de somaj.

Absolvenții înregistrați la AJOFM beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa gratuit la programe de formare profesională.
Înregistrarea în evidențele AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

In cazul absolvenţilor de liceu promoţia 2017, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile de la terminarea studiilor pentru inregistrarea la AJOFM a început cu data de 27 mai 2017 , conform Ordinului 4.577/20.07.2016 al Ministrului Educației Naționale privind structura anului şcolar, cu modificările și completările ulterioare si se termina in data de 25 iulie 2017.
Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele AJOFM Caras-Severin în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

In cazul absolventilor de studii superioare, termenul de 60 de zile curge de la data finalizarii studiilor anului terminal sau de la data promovarii examenului de licenta.
Pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii trebuie să depună următoarele documente:

1.actul de identitate, în original şi copie ;
2. adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale;
3.actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

Persoanele care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrați la structurile AJOFM Caras-Severin din raza de domiciliu /reşedinţă sau furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă , acreditaţi în condiţiile legii, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj . Aceasta se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.
Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM Caras-Severin din Resita, str. Traian Lalescu nr 17 , tel 0255/212380 sau la sediile punctelor de lucru ale AJOFM Caras-Severin din Anina, Baile Herculane, Bocsa, Bozovici, Caransebes, Moldova Noua, Oravita, Otelu Rosu.

Comentarii

comentarii