@Ultimele NoutatiActualitate

De la 1 Ianuarie se modifica drepturile și obligațiile persoanei conduse la sediul Poliției

De la 1 Ianuarie se modifica drepturile și obligațiile. Legea nr.192 din 2019 care cuprinde mai multe modificări în domeniul ordinii și siguranței publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr.868 din 28.10.2019 și se va aplica de la finele lunii ianuarie 2020.

 

Potrivit noilor reglementări legislative, polițistul este îndreptățit să conducă o persoană la sediul poliției, atunci când:

 

-nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;

 

-din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;

 

-prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică;

 

-luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

 

 

De la 1 Ianuarie se modifica drepturile și obligațiile. Persoana condusă la sediul poliției are mai multe drepturi prevăzute de lege, prin care acela de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției, posibilitatea de a formula contestație, dreptul de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a solicita informarea reprezentanților diplomatici ai statului de proveniență, în cazul cetățenilor străini, dreptul la un interpret (…).

 

Garanții:

 

Polițistul are obligația de a raporta șefului său ierarhic despre conducerea persoanei la sediul poliției, în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.

Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poliție la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situației de fapt, și după caz, luarea măsurilor legale, aceste două măsuri realizându-se de îndată.

 

Politiștul are obligația de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliției după finalizarea activităților sau a măsurilor legale care se impun.

Se interzice introducerea persoanei aflate în sediul poliției, într-un centru de reținere și arestare preventivă. Aceste dispoziții nu se aplică în cazul în care s-a dispus reținerea ori arestarea preventivă.

 

De la 1 Ianuarie se modifica drepturile și obligațiile. Dacă în cadrul verificărilor se constată existența unor indicii cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, se procedează conform normelor de procedură penală.

 

 

Comentarii

comentarii