Degringoladă la parcurile naționale din sudul Banatului

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC NERA); organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, a monitorizat în ultimii doi ani evoluția planurilor de management ale parcurilor naționale Semenic – Cheile Caraşului și Cheile Nerei – Beușnița precum și a Parcului Natural Porțile de Fier.

În conformitate cu conceptele actuale agreate de Comisia Europeană și doar în parte de legislația națională, planul de management (PM) al unui parc aprobat de către autoritatea națională de protecția mediului reprezintă o importantă garanție că în interiorul parcurilor natura, în special biodiversitatea, este protejată prin lege.

În cazul Parcului Național Semenic – Cheile Caraşului nu se poate vorbi de o asemenea garanție deoarece nici după 14 ani de la înființarea administrației parcului acesta nu are un planul de management aprobat, deși contractul de administrare prevede explicit existența acestui document încă din 2016. La numeroasele notificări făcute de către GEC Nera în acești doi ani privind posibile tăieri ilegale de arbori în interiorul parcului, structurile RNP Romsilva din teritoriu precum și administrația parcului au răspuns cu seninătate că parcul nu are un Plan de Management aprobat, adică altfel spus Legea Ariilor Naturale Protejate nu se poate aplica, iar tăierile sunt perfect legale în conformitate cu Codul Silvic.

În tot acest timp „aurul verde” extras din interiorul parcului coboară zilnic pe drumurile Semenicului. În ce privește promovarea la aprobare de către RNP Romsilva a Planului de Management probabil că se speră la o modificare a Legii Ariilor Naturale Protejate pentru ca în parcuri să se poată tăia arbori în special pe criterii economice. În acest mod viitorul Plan de Management al Parcului Naționale Semenic – Cheile Caraşului nu va fi altceva decât un plan de legalizare din punctul de vedere a protecției naturii a exploatărilor forestiere deja făcute de Romsilva în interiorul parcului. Începutul de modificare a regimului ariilor naturale protejate a fost deja făcut prin reglementările apărute de curând.

În cazul Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița există un Plan de Management aprobat în 2016 dar acesta este o propunere a RNP Romsilva și nu cea realizată de Universitatea de Științe Agricole a Banatului Timișoara pe banii Uniunii Europene, care a fost agreată și de factorii locali interesați.

Cât despre independența reală de decizie a administrației parcurilor în ce privește conservarea naturii în aceste arii naturale protejate, situația apărută în această săptămână la Parcul Național Cheile Nerei Beușnița este edificatoare. Consiliul Științific al parcului, programat a se reuni în data de 04.10.2018, nu a mai avut loc la aflarea veștii că directorul general al RNP Romsilva Ciprian Pahonțu a fost demis.

Cu alte cuvinte probabil consiliul se va reuni după ce „ științificii ” vor afla care este viziunea noului „stăpân” în legătură cu conservarea naturii în interiorul parcului.

GEC Nera

Comentarii

comentarii