Doar suntem tara UE, nu ? Albia minoră a Dunării – groapă de gunoi pentru oraşul Moldova Nouă

Grupul Ecologic de Colaborare NERA, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, a realizat o monitorizare a stării mediului în interiorul Parcului Natural Porţile de Fier, într-o zonă incluzând teritoriul oraşului Moldova Nouă şi a malul stâng al Dunării între localităţile Moldova Veche şi Coronini.

Cea mai relevantă încălcăre a Legii Deşeurilor şi Legii Apelor constatată cu această ocazie, este existenţa unei rampe de descărcare a deşeurilor urbane direct în Dunăre în dreptul localităţii Moldova Veche, rampă realizată pe o lungime de cca 150 m de la mal.

Aspectul constatat a fost notificat de către GEC Nera Comisariatului Judeţean Caraş – Severin al Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Bazinale de Apă Banat Timişoara, cerându-li-se un punct de vedere asupra legalităţii celor constatate.
Prin adresa nr. 1521/15.07.2016 Comisariatul Judeţean Caraş – Severin al Gărzii Naţionale de Mediu (CJCSGNM) a informat că a făcut verificări în teren iar cele constatate de GEC Nera se confirmă.

În acest context CJCSGNM a sancţionat contravenţional operatorul de salubrietate SC IONELA SRL, care a realizat ilegal această rampă. CJCSGNM a dispus ca SC IONELA SRL să transporte eşalonat deşeurile într-un depozit autorizat.
Administratorul albiei minore a Dunării pe care este amplasată rampă de descărcare a deşeurilor urbane, respectiv Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara, nu ne-a furnizat în termen legal un răspuns prin care să ne informeze în legătură demersurile demarate pentru stoparea unor asemenea activităţi.

Ne punem întrebarea firească: cum a putut fi dezvoltată pe parcusul a 3 ani acestă rampă? În tot acest timp, administratorul albiei minore a Dunării – Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara- chiar nu a observat nimic suspect pe malul fluviului?

GEC Nera va monitoriza în continuare realizarea măsurilor de conformare incluse în scrisoarea nr. 1521/15.07.2016 a CJCSGNM în cadrul implementrii proiectului “Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice din sudul Banatului”

Comentarii

comentarii