E bine de stiut – In ce conditii absolventii pot beneficia de somaj sau asistenta din partea AJOFM

Odată cu terminarea anului şcolar 2016-2017, absolvenţii instituțiilor de învățământ cu domiciliul/resedinta in judetul Caras-Severin sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caras-Severin pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă.
Absolvenții înregistrați la AJOFM beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa gratuit la programe de formare profesională.
Persoanele care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrați la structurile AJOFM Caras-Severin din raza de domiciliu /reşedinţă , pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă:

– nu urmează o formă de învăţământ,
-nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei).

Se considera că nu au reuşit să se încadreze în muncă dacă fac dovada că, în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la AJOFM ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă , acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.
Indemnizația de șomaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni,
calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

Nu beneficiază de acest drept absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau posturi, în condiţiile legii.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi.

În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de toate serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, însă pierd dreptul la indemnizaţie de şomaj.

AJOFM Caras-Severin atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2017, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, că termenul de 60 de zile începe cu 27 mai 2017 (conform Ordinului 4.577/20.07.2016 al Ministrului Educației Naționale privind structura anului şcolar, cu modificările și completările ulterioare).
Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele AJOFM Caras-Severin în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Înregistrarea în evidențele AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM Caras-Severin din Resita, str. Traian Lalescu nr 17 , tel 0255/212380 sau la sediile punctelor de lucru ale AJOFM Caras-Severin din Anina, Baile Herculane, Bocsa, Bozovici, Caransebes, Moldova Noua, Oravita, Otelu Rosu.

Comentarii

comentarii