Etnia germană din Reșița, la ceas de bilanț, 2018

Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de
Cultură și Educație a Adulților din Reșița au organizat în anul 2018, pe lângă multe altele,
următoarele manifestări principale: „Decada Culturii Germane în Banatul Montan” (cea de a
XXVIII-a ediție, 5 – 14 octombrie) cu cea de a XXV-a ediție a sărbătorii „Heimat“-ului germanilor
din Banatul Montan la Steierdorf / Anina, organizată în 7 octombrie, „Zilele Literaturii Germane
la Reșița” (cea de a XXVIII-a ediție, 13 – 16 aprilie), „Parada Portului Popular German la
Reșița” (cea de a XXIV-a ediție, 6 octombrie), „Iubindu-L pe cel Răstignit, ne îndreptăm spre
Sărbătoarea Luminii” (cea de a XIII-a ediție a manifestării ecumenice, 20 martie), „Copiii
desenează ținutul natal” (cea de a XIV-a ediție), cu expoziția principală de la Reșița (24 martie),
urmată fiind de cele de la Maribor / Slovenia (21 mai) și de la Vinkovci / Croația (29 septembrie),
„Primăvara culturală germană la Reșița” (cea de a XVI-a ediție, 7 – 29 mai), „Te salut,
copilărie” (cea de a X-a ediție, 30 mai), „Iunie – luna expozițiilor” (cea de a XI-a ediție),
„Germana din plăcere” (cea de a XVIX-a ediție, 30 iulie – 5 august), „Gărâna în septembrie“
(cea de a XX-a ediție, 21 – 23 septembrie), cea de a „16-a Întâlnire a formațiilor muzicale și a
corurilor germane în Banatul Montan” (5 octombrie), manifestarea „Mai multe lumânări în
cimitirele noastre” (a XI-a ediție, 1 – 2 noiembrie) și „Toamna culturală germană la Reșița”
(cea de a XVI-a ediție, 6 – 22 noiembrie).

În plan central au stat în acest an îndeosebi evenimentele dedicate jubileului de 300 de ani
de la colonizarea Banatului Montan și cu germani (1718 – 2018), cu manifestări organizate în
perioada 28 martie – 18 noiembrie, cu oaspeți importanți din țară și de peste hotare. Un alt proiect
important derulat în anul 2018 a fost acela dedicat împlinirii a 100 de ani de la sfârșitul Primului
Război Mondial (11 noiembrie 1918) și 100 de ani România Mare (1 decembrie 1918), ca de
altfel și alte două dedicate unor personalități în primul rând literare, dar și formatoare de identitate:
120 de ani de la nașterea și 40 de ani de la trecerea în eternitate a etnografului, scriitorului și
pedagogului reșițean Alexander Tietz (* 9 ianuarie 1898, Reșița – † 10 iunie 1978, Reșița) și 175
de ani de la nașterea și 100 de ani de la trecerea în eternitate a scriitorului stirian Peter
Rosegger (* 31 iulie 1843, Kluppeneggerhof am Alpl / Austria – † 26 iunie 1918, Krieglach /
Austria).

Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de
Cultură și Educație a Adulților din Reșița au continuat proiectul cultural pentru municipiul de pe
Bârzava „Cultură și artă în Reșița Montană“ care se va derula până în anul 2021, când vom
sărbători cu toții 250 de ani de industrie la Reșița. În cadrul proiectului au avut loc diferite
manifestări de cultură muzicală, expoziții de artă plastică, întâlniri literare și de dezbateri spirituale
și culturale care s-au desfășurat în Reșița veche, sau Reșița Montană, cum era oficial în urmă cu
mulți ani.

În decursul anului 2018 a apărut mai departe publicația lunară „Echo der Vortragsreihe”
(„Ecoul Asociației”), de asemenea numerele speciale dedicate celor mai importante evenimente
culturale ale etniei germane din Banatul Montan, precum și 9 cărți. Au apărut de asemenea două
numere ale periodicului „info“.

În anul 2018 au fost editate 19 plicuri filatelice ocazionale și confecționate și aprobate de
Poșta Română 22 ștampile filatelice ocazionale și au fost emise 2 medalii dedicate jubileului de
300 de ani de la colonizarea Banatului Montan și cu germani (1718 – 2018) precum și celor 120 de
ani de la nașterea și 40 de ani de la trecerea în eternitate a etnografului, scriitorului și pedagogului
reșițean Alexander Tietz. De asemenea a fost comandată apariția a câte două mărci poștale
dedicate jubileului de 300 de ani de la colonizarea Banatului Montan și cu germani (1718 – 2018),
realizate la Deutsche Post, Post Austria și la Poșta Ucraina. Au mai fost realizate și următoarele
produse audio și media: CD-ROM „Die Banater Berglanddeutschen = Germanii din Banatul
Montan“, Nr. 16 / 2018, precum și „Gruß aus dem Banater Bergland = Salutări din Banatul
Montan, Nr. 3“.

De asemenea a fost actualizată pagina web în limba germană www.dfbb.ro (coordonatori:
ing. Hugo Eduard Balazs și jurnalista Astrid Weisz), ca și pagina de Facebook a asociației
coordonată de dr. ing. Christian Paul Chioncel.

La Reșița au fost active următoarele formații, cercuri și grupuri culturale: corul „Franz
Stürmer“ (înființat la 27 mai 1991, astăzi condus de prof. Elena Cozâltea), formația muzicală
„Banater Bergland“-Trio (la 28 martie 2018 a trecut în eternitate în urma unui tragic accident
rutier ultimul rămas în viață din cei care au înființat în anul 1995 formația – ing. Karl Ludwig
Lupșiasca -, formație compusă astăzi din prof. George Gassenheimer, Vincenzo Cerra și Janny
Zelko), formația de dansuri populare germane „Enzian“ (activă din 26 iunie 1999), coordonatorii
celor patru grupe de vârste – mici, mijlocii, tineri și adulți – fiind Marianne și Nelu Florea, grupul
muzical „Intermezzo” (înființat în ianuarie 2016, compus în momentul de față din Marianne
Chirilovici, Lucian Duca – coordonator – și pr. János Varga), grupul Duo Gassenheimer (George
și Doina Gassenheimer), solistul Vincenzo Musi (Vincenzo Cerra), cercul de pictură „Deutsche
Kunst Reschitza“ (coordonat de Doina și Gustav Hlinka) și cel de sculptură „Jakob Neubauer“
(coordonator: George Molin), ambele cercuri de creație plastică aflate în acel de al 26-lea an de
existență.

Erwin Josef Țigla

Comentarii

comentarii