Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2021

Provocările cu care s-a confruntat inspectoratul nostru, pe parcursul anului 2021 au fost complexe, fiind gestionată o diversitate mare de riscuri, care au impus adoptarea de măsuri și acțiuni concrete privind pregătirea forțelor, informarea populaţiei şi asigurarea unei intervenţii prompte şi eficiente pentru evitarea pierderilor de vieți omenești și pentru reducerea impactului negativ asupra mediului şi bunurilor materiale.

Pentru asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, Inspecţia de Prevenire a desfăşurat activităţi de avizare-autorizare, control şi sancţionare a contravenţiilor, instruire şi informare preventivă a populaţiei pe această linie.

În vederea intrării în legalitate pe linia securității la incendiu și protecției civile, au fost analizate 176 de documentații, în urma soluționării acestora fiind emise 67 avize de securitate la incendiu şi protecţie civilă, 42 autorizaţii de securitate la incendiu, 3 acorduri pentru organizarea de jocuri de artificii, 1 acord pentru comercializarea de artificii, 1 aviz pentru amplasare în parcelă și 9 puncte de vedere privind planuri urbanistice generale, zonale și de detaliu.

S-au desfășurat 1004 activități de control, inspecție și audit, acestea conducând la constatarea a 3977 deficienţe, pentru încălcarea prevederilor legale pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile fiind aplicate 696 amenzi contravenţionale, în cuantum de  614.400 lei şi 2363 avertismente.

Specialiștii din cadrul inspecției județene de prevenire au oferit asistenţă tehnică de specialitate în 1417 de cazuri, din care 441 pe segmentul avizării-autorizării, 974 pe segmentul prevenirii incendiilor și 2 pe prevenirea dezastrelor.

Pe timpul controalelor au fost efectuate 863 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă în caz de incendiu și 76 de exerciţii de alarmare publică.

Pe parcursul anului 2021, în urma verificărilor efectuate 3 servicii voluntare și 3 trei servicii private pentru situații de urgență au obținut avizele de înființare.

Au continuat demersurile privind proiectul de extindere a rețelei de subunități prin înființarea de noi puncte de lucru la nivelul zonei de competență, în zone identificate cu localități pentru care timpul de răspuns depășește 20 minute, respectiv la nivelul localităților Berzovia, Armeniș și Băile Herculane.

Dezvoltarea nivelului de pregătire a personalului propriu, al instituțiilor, autorităților și populației în domeniul înştiinţare, avertizare şi alarmare s-a realizat prin executarea unui număr de 12 exerciții de înștiințare a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență de la nivelul celor 77 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin, pe diferite tipuri de risc.

Pentru asigurarea managementului operațional unitar și eficient în zona de competență, la nivelul inspectoratului au fost desfăşurate:

 • activităţi de analiză, evaluare şi sinteză privind situaţiile de urgenţă produse în zona de competenţă,
 • monitorizarea evoluţiei situaţiilor de urgenţă semnalate,
 • informarea operativă a structurilor şi organismelor abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie.

În anul 2021 s-au transmis către comitetele locale pentru situații de urgență şi către structurile cu răspunderi în gestionarea situaţiilor de urgenţă un număr de 432 notificări hidrometeorologice, din care 128 avertizări hidrologice și 304 avertizări meteorologice.

Au fost dispecerizate 13.776 apeluri, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, realizându-se alertarea în timp operativ a subunităţilor şi a echipajelor în raioanele cărora s-au produs evenimentele.

În anul 2021, la nivelul judeţului Caraş-Severin au fost înregistrate 5.980 de intervenţii în situaţii de urgenţă, cu 1.010 mai multe decât în anul 2020, rezultând o medie de peste 16 intervenții/zi.

Incendiile constituie, în continuare, unul din principalele riscuri gestionate de pompierii  militari cărășeni. S-au înregistrat în total 695 de intervenţii pentru stingerea incendiilor, cu 94 mai multe decât în anul precedent, 408 dintre acestea fiind incendii de vegetaţie uscată și altele.

Principalele cauze de producere a incendiilor au fost:

 • instalaţiile sau echipamentele electrice defecte sau improvizate;
 • coşurile sau burlanele de fum defecte sau necurăţate;
 • fumatul;
 • sistemele de încălzire defecte sau improvizate
 • focul deschis în spaţii închise
 • cenușă/jar/scântei de la sistemele sau mijloacele de încălzire.

În ceea ce privește incendiile de vegetaţie uscată, utilizarea focul deschis în spaţii deschise a constituit principala cauză a acestora.

Au mai fost înregistrate:

 • 1527 de intervenţii din categoria alte situaţii de urgenţă ( epidemii, inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, misiuni pirotehnice, degajări de elemente în pericol de prăbușire, deblocări de uși, etc);
 • 488 de misiuni pentru protecţia comunităţilor (acțiuni pentru protecţia mediului, salvări de animale din medii ostile, etc);
 • 306 cazuri de asistență persoane (transport persoane supraponderale, persoane rămase blocate, căutare-salvare persoane rătăcite sau posibil înecate, tentative de suicid,etc).

    Pe tot parcursul anului 2021, cetățenii județului nostru au beneficiat de răspunsul prompt al echipajelor SMURD care au asigurat prim ajutor calificat și asistenţă medicală de urgenţă în  2672 cazuri. Pe lângă aceste misiuni, echipajele SMURD au mai intervenit la alte 292 misiuni specifice (descarcerare, asistenţă persoane, incendii, epidemii).

Comparativ cu anul 2020, a crescut numărul persoanelor salvate, de la 82 la 380, dintre care 15 copii. Ca urmare a situaţiilor de urgenţă din perioada analizată, 58 persoane au fost rănite, din care 2 copii, iar 37 de persoane adulte au decedat, majoritatea fiind cazuri de persoane găsite decedate în locuință.

                   Pentru asigurarea pregătirii de specialitate a personalului, în vederea îndeplinirii misiunilor, au fost efectuate 38 de exerciţii pe diferite tipuri de risc.

Exercițiile județene desfășurate au vizat verificarea viabilității documentelor operative și a planurilor de cooperare privind răspunsul, intervenţia şi pregătirea în comun a forţelor specializate, îmbunățățirea cooperării intra- și interinstituţionale şi antrenarea tuturor structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, pe riscuri specifice judeţului nostru: inundații, în Bazinul Hidrografic Bârzava, seism, în localitateaBăile-Herculane, incendiu de vegetaţie, cu propagare la fondul forestier de pe raza localității Soceni, accident și incendiu în industrie la SC TMK Reșița S.A.

În luna noiembrie 2021, s-a desfășurat și exercițiul de cooperare tranfrontalieră prevăzut în cadrul proiectului Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat. Exercițiul a urmărit verificarea modului de punere în aplicare a metodologiei de lucru în caz de inundații, asigurarea fluxului informațional, precum și prezentarea utilității tehnicii, echipamentelor achiziționate și a cursurilor derulate prin proiect.

Pe linia pregătirii în domeniul situațiilor de urgență, s-au mai desfășurat: instruiri cu conducătorilor unităților de învățământ, cu şefii centrelor operative cu activitate temporară, cu conducătorii operatorilor economici sursă de risc și cu conducătorii unităților spitalicești.

Personalul serviciilor voluntare şi private pentru situații de urgență a fost angrenat, de asemenea, în mai multe tipuri de activități de pregătire, respectiv: instruiri, convocări, simpozioane dedicate zilelor armei Pompieri.

                   Programul naţional de voluntariat Salvator din pasiune s-a bucurat de atenție în rândul cărășenilor și în anul 2021, desfăşurându-se o nouă serie de pregătire cu participarea a 27 de voluntari.

În ceea ce privește managementul resurselor umane, la finalul anului 2021, procentul de încadrare la nivelul instituţiei a fost 79,83 %.

În urma implementării proiectului Rețea Comună Durabilă pentru Situațiile de Urgență din Banat RORS 283, inițiatde Consiliul Județean Caraș-Severin, alături de inspectoratul nostru, ADIVEST și Primăria Vârșeț din Serbia au intrat în dotarea unității noastre mijloace și echipamente de intervenție moderne pentru consolidarea resurselor materiale necesare pentru asigurarea unui răspuns eficient în situații de urgență. Un rezultat deosebit al proiectului a constat în constituirea unei echipe de scafandri, necesitate care s-a afirmat de mai multe ori de-a lungul timpului, la nivelul județului nostru.

În anul 2022, misiunea inspectoratului nostru în slujba cetățenilor continuă și vizează următoarele obiective principale:

 • Consolidarea și dezvoltarea capacității de răspuns și eficientizarea acțiunilor pentru gestionarea situațiilor de urgență,
 • Creșterea capacității de reziliență a comunităților și a gradului de siguranță al cetățenilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Comentarii

comentarii

One thought on “Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2021

Comments are closed.