Evaluarea activităţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara pe anul 2018

Astăzi, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara s-a desfăşurat şedinţa de “Evaluare a activităţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara pe anul 2018”.

Cu această ocazie, în prezenţa domnului chestor principal de poliţie Liviu Bute, adjunct al inspectoratului general al Poliţiei de Frontieră Române, a domnului prefect al județului Caraș Serverin Matei Lupu și a domnului subprefect al județului Timiș Cristian Daniel Franțescu precum şi a reprezentanţilor altor instituţii de cooperare, domnul chestor de poliţie Tiberiu Giurea, şef al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a prezentat rezultatele obţinute de structurile din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara pe parcursul anului 2018.

În anul 2018, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere şi, în special, a migraţiei ilegale.

REZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL 2018:
ÎN DOMENIUL OPERATIV

Date statistice privind traficul de călători şi mijloace de transport în P.T.F.
În anul 2018, valorile traficului de călători înregistrate în punctele de control a trecerii frontierei de pe raza de competenţă a inspectoratului, au fost de 4.283.500 persoane.
Cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei a fost P.T.F. Portile de Fier I (aproximativ 1.250.000 treceri persoane), urmat de P.T.F. Moravita (cu peste 900.000 treceri persoane), P.T.F Cenad (peste 700.000 persoane), P.T.F. Naidas (peste 450.000 persoane) si P.T.F. Jimbolia (440.000 persoane).

În perioada analizată, valorile de trafic pentru mijloacele de transport înregistrate în punctele de control trecere frontieră au fost de aproximativ 1.560 000 mijloace de transport

În vederea fluidizării traficului, concomitent cu asigurarea unui control eficient al documentelor de călătorie şi al bunurilor transportate de călători, au fost întreprinse măsuri pentru derularea unui control operativ şi civilizat, fiind dispuse suplimentarea personalului care-şi desfăşoară activitatea la controlul documentelor şi creşterea numărului arterelor de control de pe ambele sensuri de intrare/ieşire din ţară, atunci când situaţia a impus-o.

Acte ilegale

În anul 2018 au fost constatate la frontieră un număr de 3.792 fapte ilegale (1.604 infracţiuni şi 2.725 contravenţii)
Dintre cele 2188 măsuri de sancţionare contravenţională aplicate, un număr de 1.155 au fost avertismente iar 1.033 au fost amenzi contravenționale, cu o valoare totală aplicată de aproximativ 9.800.000 lei din care a fost încasată suma de 805.000 lei.

INFRACŢIONALITATEA TRANSFRONTALIERĂ

Contrabandă

În anul 2018 au fost constatate un număr de 94 cazuri de contrabandă, în care au fost implicate 147 persoane, în creștere comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent când au fost înregistrate 60 cazuri în care au fost implicate 81 persoane.
De asemenea, au fost instrumentate 5 cazuri de contrabandă calificată cu 16 persoane implicate.
Din infracțiunile de contrabandă au fost reținute 136.240 pachete de țigarete și 628 litri alcool, bunuri în valoare totală de aproximativ 1.500.000 lei
Cele mai multe evenimente au fost înregistrate la S.T.P.F. Mehedinți 25 cazuri cu 38 persoane implicate, sectoarele poliţiei de frontieră Drobeta Turnu Severin – 22 cazuri cu 36 persoane implicate, Moldova Veche – 17 cazuri cu 22 persoane implicate.

Traficul cu autovehicule furate

În perioada supusă analizei 01.01-31.12.2018 au fost constatate 29 cazuri cu 30 vehicule semnalate ca fiind furate, valoarea bunurilor indisponibilizate fiind de aproximativ 1.500.000 lei.
În urma verificǎrilor efectuate s-a constatat cǎ autoturismele au fost conduse de către, 21 cetăţeni români, 2 cetățeni austriaci și 5 cetățeni sârbi, 1 cet Albania, iar autoturismele figureazǎ ca fiind furate din Belgia, Spania, Serbia, Elveția, Austria, Italia, Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Franța, Portugalia și Germania.

Braconajul piscicol

Au fost constatate un număr de 65 cazuri de braconaj piscicol, săvârşite de către 101 cetăţeni români și bulgari, comparativ cu anul 2017 în care au fost descoperite 26 cazuri cu 40 persoane.
Au fost confiscate 1152,3 kg peşte, 6 ambarcaţiuni, 1 motor ambarcațiune, 220 unelte de pescuit, în valoare de aproximativ 31.688 lei. Cazurile cele mai multe au fost constatate la Sectorul Poliţiei de Frontieră Orșova – 17.

Dreptul proprietății intelectuale

Au fost descoperite 12 cazuri cu 14 făptuitori, cu aproximativ 71,43 % mai multe comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent când au fost descoperite 7 cazuri cu 10 făptuitori.
Au fost reținute 1.335 parfumuri și produse cosmetice, diferite mărci în valoare de aproximativ 262.530 lei și diverse articole de îmbrăcăminte și marochinărie în valoare de aproximativ 59.000 lei.

MIGRAŢIE ILEGALĂ

În anul 2018 pe linia migrației ilegale, au fost intensificate măsurile de supraveghere şi control la frontiera de stat, care au dus la descurajarea eventualelor grupuri de migranţi care intenţionau să treacă ilegal frontiera din Serbia în România. Ca urmare a acestui fapt au fost înregistrate un număr de 148 cazuri de treceri ilegale ale frontierei cu 758 de persoane implicate, comparativ cu anul 2017 fiind constatată o scadere considerabilă.
Analizând comparativ anul 2018 comparativ cu 2017, observăm materializarea măsurilor adoptate în diminuarea fenomenului migraționist pentru fiecare cetățenie dar în special a cetățenilor proveniți din Siria și Afganistan.
Lucrători din cadrul structurilor operative ale I.T.P.F. Timișoara au desfășurat activități de monitorizare și supraveghere a mai multor grupuri de migranți despre care se dețineau date că intenționează să părasească în mod fraudulos teritoriul național, de regulă prin puncte de trecere a frontierei din zona de competență a I.T.P.F. Oradea, astfel au fost reținuți în P.T.F. Nădlac I, P.T.F. Nădlac II, S.P.F. Borș un număr de 370 de migranți ilegali

Urmare a măsurilor de prevenire luate, prin suplimentarea dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat pe aliniamentul I cât și pe comunicațiile din aliniamentul II, s-a reușit securizarea zonelor de frontieră vulnerabile și creșterea capacității de reacție la depistarea timpurie a activităților pregătitoare desfășurate de migranți încă de pe teritoriul Serbiei, în scopul trecerii frauduloase a frontierei din Serbia în România. S-a reușit în acest mod prevenirea intrării pe teritoriul național, în 393 de cazuri, a unui un număr de 2.808 migranți non-regionali.

Traficul de migranți

În ceea ce privește traficul de migranți în anul 2018 au fost instrumentate 77 cazuri cu 134 traficanți/facilitatori identificați și neidentificați, fiind probată activitatea infracțională a 76 făptuitori.
Analizând descoperirile traficanților/facilitatorilor de migranți în anul 2018, se constată numărul mare al descoperirilor, comparativ cu aceeași perioadă din 2017 când au fost identificați 46 traficanți/facilitatori de migranți, ceea ce însemnă o creștere cu aproximativ 65,22 %.
Documentara activităţii infracţionale a celor 76 de călăuze/facilitatori a contribuit la descurajarea fenomenului migraţionist, aspect reliefat de trendul descrescător înregistrat în perioada analizată din anul 2018.

Cooperare interinstituțională

În anul 2018, poliţistii de frontier din cadrul ITPF Timisoara au desfățura 2.359 acţiuni cu 3.986 misiuni cu toate structurile MAI, astfel:
836 acţiuni specifice poliţiei de frontieră, în cadrul cărora s-au executat 2143 misiuni,
679 acţiuni cu 706 misiuni impreuna cu structuri ale poliţiei,
24 acţiuni cu 184 misiuni cu autorităţile vamale,
766 acţiuni cu 839 misiuni cu alte structuri cu atribuţii la frontieră, precum Structuri ale jandarmeriei, Serviciul pentru Imigrări al județului Timiș, Garda financiară, A.R.R., A.J.V.P.S. şi altele.
Finalitatea măsurilor luate sunt evidențiate în scăderea numărului de cereri/solicitări/acordări ale statului de refugiat la nivelul C.R.P.C.S.A Timișoara cu aproximativ 80 %.

Resurse umane

La data de 31.12.2018 încadrarea cu personal a inspectoratului avea un procentaj de încadrare de 89,65 % a funcţiilor prevăzute în statul de organizare.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, încadrarea cu personal a inspectoratului a crescut cu 5,53 %, datorită creșterii numărului de polițiști încadrați din instituțiile de învățământ ale M.A.I.

Obiective 2018:

Continuarea întăririi dispozitivelor de supraveghere a fontierei prin efectuarea de misiuni în sistem integrat cu forţe de cooperare din cadrul M.A.I. în vederea închiderii comunicaţiilor dinspre frontieră către adâncimea teritoriului;
Menţinerea mobilităţii dispozitivelor de supraveghere realizate, astfel încât să reacţioneze rapid atunci când sunt depistate timpuriu grupuri de migranţi pe teritoriul statului vecin, în vederea prevenirii intrării frauduloase pe teritoriul naţional;
Creşterea calităţii serviciului de control la trecerea frontierei atât asupra persoanelor și documentelor acestora cât și asupra mijloacelor de transport, a bunurilor și mărfurilor transportate;
Continuarea identificării grupărilor infracționale specializate în traficul de migranți;
Intensificarea activităților informativ-operative atât la nivelul structurilor specializate cât și la nivelul compartimentelor ture serviciu, în vederea creșterii aportului informativ pentru realizarea unor planificări judicioase și a unor dispozitive eficiente în activitatea de control la frontieră;
Continuarea activităților cu caracter preventiv pe linia combaretrii faptelor de corupție, în scopul desfășurării unor activități de informare cu personalul care încadrează structurile teritoriale, îmbunătățirea modalității de transmitere a informărilor ce vizează situațiile în care polițiștii de frontieră dau dovadă de integritate în realizarea atribuțiilor profesionale, fiind avute în vedere atât cazurile de rezistență la corupție fără finalitate, din punct de vedere juridic, cât și cazurile care au dus la instrumentarea unor infracțiuni de corupție;
Îmbunătățirea nivelului de pregătire și profesionalizarea unor lucrători în descoperirea falsurilor în documente de călătorie și vize, în descoperirea autoturismelor furate precum și eficientizarea activităților conductorilor câini de serviciu specializați în detectare persoane / droguri / produse din tutun / arme, explozivi, muniție și substanțe periculoase;

CONCLUZII

În anul 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara se evidențiază prin îndeplinirea indicatorilor de eficiență la un nivel ridicat, comparativ cu perioada similară a anului precedent
Conducerea își propune realizarea unui climat de muncă care să poată creea performanță profesională, să prevină săvârșirea unor abateri disciplinare sau fapte de natură penală în rândul personalului, să multiplice cunoștințe, să dezvolte și să formeze deprinderi necesare desfășurării activității de supraveghere și verificare la frontiere la nivelul impus de standardele europene. Considerăm că personalul din cadrul inspectoratului şi-a îndeplinit atribuţile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă.

Comentarii

comentarii