Sprijin acordat tinerilor de Primaria Resita pentru construirea unei case

Primăria Reșița anunță persoanele interesate că sunt libere 9 parcele de teren în zona Lend, str. Zorilor, pentru dare în folosinţă gratuită tinerilor conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Solicitanţii pot depune cereri la instituţia noastră, Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior nr. 2, bl.800, Registratură, et.3, însoţite de următoarele documente necesare stabilirii punctajului privind acordarea deptului de folosinţa gratuită:

Cerere;

Copiile cărţilor de identitate (soţ, soţie precum şi a celorlalte persoane care locuiesc împreună);
Certificat căsătorie;
Certificatele de naştere ale copiilor (dacă este cazul);
Adeverinţă cu salariul net pe ultima lună (soţ, soţie);
Adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari cu numele persoanelor care locuiesc împreună cu titularul cererii şi gradul de rudenie cu acesta ( în cazul în care solicitanţii locuiesc în blocuri de locuinţe);
Contractul locuinţei pe care solicitanţii o ocupă în prezent;
Diploma ultimei şcoli absolvite;
Declaraţie notarială prin care să rezulte că solicitantul împreună cu soţia/soţul nu deţin şi nici nu au deţinut în proprietate o locuinţă sau teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală pe teritoriul României.

Termenul de depunere a documentelor: 15.03.2019

Comentarii

comentarii