FESTIVALUL – CONCURS DE FOLCLOR PENTRU COPII „DULCE GRAI” – NĂDRAG 2024 – EDIȚIA A II A

LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN GROZĂVESCU” NĂDRAG PRIMĂRIA ȘI  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  NĂDRAG

Vă invită în data de 01.06.2024 la Scena Parcului Central din  localitatea Nădrag pentru a participa la:

FESTIVALUL – CONCURS DE FOLCLOR PENTRU COPII „DULCE GRAI”

Ediția II

Am iniţiat acest proiect plecând de la dorinţa de a cultiva şi a dezvolta la elevi dragostea faţă de locul natal, faţă de obiceiurile şi tradiţiile strămoşilor noştri.

Ca dascăli putem avea un impact deosebit asupra elevilor noştri în ceea ce priveşte educaţia lor pentru cunoaşterea şi păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor, introducând elemente din folclorul zonei  unde locuim sau din alte zone ale ţării în diferitele activităţi pe care le desfăşurăm. Trezindu-le interesul faţă de tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, le stimulăm dorinţa de a cunoaşte şi respecta valorile care ne definesc.

          PARTENERI: 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș;

  • Primăria și Consiliul Local Nădrag
  • Asociația scriitorilor în Grai Bănățean

REGULAMENT

 Secțiuniile Concursului

Recitare de poezie în grai (preșcolar, primar, gimnazial, liceal)

Interpretare vocală – pe limitele de vârstă:

7 – 14 ani

15 – 18 ani

La festival se pot înscrie preşcolari și elevi din unităţile şcolare din județul Timiș și din alte județe.

Înscrierile se fac până în data de 24.05.2024, pe adresa de email: festivaluldulcegrai@gmail.com, în baza fișei de înscriere atașate (Anexa 1).

În urma preselecției organizate de dumneavoastră, se pot înscrie maxim 10 elevi dintr-o unitate şcolară.

Un coordonator va putea înscrie maxim 5 elevi.

Nu se acceptă în concurs poezii sau cântece cu texte licențioase.

La secțiunea recitare nu se acceptă recitări de poezie în grup.

Un elev va fi coordonat de un singur cadru didactic.

Fiecare elev va purta, obligatoriu, costum popular din subzona de unde provine.

Durata evoluţiei unui copil va fi de maxim 5 min.

La secțiunea de interpretare vocală:

-secțiunea 7-14 ani: fiecare concurent va avea de interpretat o strofă și un refren dintr-o melodie de joc (brâu, ardeleană, sau de „doi”) cu acompaniament

-secțiunea 15-18 ani: fiecare concurent va avea de interpretat o strofă dintr-o doină/baladă (fără acompaniament  din subzona de unde provine și o strofă dintr-o melodie de joc (brâu, ardeleană, sau de „doi”)

Juriul, format din specialişti în folclor, v-a aprecia evoluţia participanţilor.

Participanții vor fi împărțiți în următoarele categorii de vârstă:

a) preșcolar;

b) primar;

c) gimnazial;

d) liceal.

Se vor acorda premiile I, II, III, menţiune și premiul special la toate categoriile de vârstă date mai sus, și diplome de participare pentru toți participanții la festival.

Juriul va aprecia evoluţia participanţilor ţinând cont de următoarele:

a) mimică şi gestică;

b) cursivitate,

c) dicţie;

d) costum popular (pentru departajare).

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE

01.06.2024 – comuna Nădrag

 11:00 – 11:30    Festivitatea de deschidere

11:30 17:00    Desfăşurarea festivalului „DULCE GRAI“, ediţia a II a,

la Scena Parcului Central din Nădrag

17:00 18:00     Momente folclorice  prezentate de invitaţii de onoare,

                           Festivitatea de premiere și decernarea premiilor

18:00 19:00    Impresii, socializare, protocol festiv.

 PERSOANE  DE CONTACT:

 Prof. Ionescu – Moratelli Claudia tel.0763960390

Prof. Munteanu Raluca Luminița tel.0735922109

 FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 Unitatea de învăţământ: ………………………………………………………………………………..

Localitatea: …………………………………………………………..

Județul: ………………………………………………………………..

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: ………………………………………..

Numărul de telefon al cadrului didactic coordonator: ………………………………………..

Tabel cu elevii participanti:

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele

preşcolarilor/

elevilor

Grupa/

Clasa

 

Secțiunea

Titlul poeziei+autorul/

Titlul melodiei interpretate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrierea se face la următoarea adresă de e-mail:

festivaluldulcegrai@gmail.com

 Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu”, Comuna Nădrag, Jud. Timiș

Nădrag, Str. Şcolii, nr.1, cod. poștal 307290

Telefon / Fax: 0256328315

email: tgrozavescunadrag@yahoo.com

                             https://liceulnadrag.ro/

                            Cod fiscal: 4483617                                            

Nr. …….. / ……………….

ACORD DE PARTENERIAT

Proiect interjudețean – „DULCE GRAI”

An școlar 2023 – 2024

  1. PĂRŢILE CONTRACTULUI:
  2. A) Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu”, Comuna Nădrag, Județul Timiș, reprezentată de prof. Cristian – Ioan STOICONI în calitate de director şi de prof. Claudia IONESCU – MORATELLI în calitate de coordonator al proiectului Festivalul concurs interjudețean de folclor pentru copii „DULCE GRAI”, ediția I;
  1. B) INSTITUŢIA ………………………………………………………………………………………………………………….,

strada ……………………………….., nr. …………., localitatea ……………………………….., judeţul …………………………, reprezentată prin …………………………………………………… în calitate de colaborator în cadrul proiectului Festivalul concurs interjudețean de folclor pentru copii – „DULCE GRAI”, ediția I.

SCOPUL PARTENERIATULUI:

Colaborarea în vederea educării preşcolarilor şi şcolarilor pentru a dobândi cunoştinţe referitoare la obiceiurile, datinile şi tradiţiile zonei unde locuiesc.

DURATA

Acordul s-a încheiat în două exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2023 – 2024.

 OBLIGAŢII COMUNE:

 Şcoala coordonatoare se obligă:

– Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;

– Să asigure jurizarea participanților;

– Să înmâneze elevilor participanţi diplomele obţinute.

 Şcoala participantă se obligă:

– Să înscrie elevii în concurs, respectând termenul limită;

– Să îndrume elevii pentru recitarea poeziilor în grai bănățean;

– Să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Acordul încheiat în 2 exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil pe perioada  anului şcolar 2023 – 2024.

Proiectul Festivalul concurs de folclor pentru copii – „DULCE GRAI”, ediția II face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii, de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară, precum şi implicarea comunităţii locale în procesul de învăţământ.

Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag            GRĂDINIŢA / ŞCOALA

DIRECTOR,                                                          ……………………………………………………………..

prof. Stoiconi Cristian – Ioan                                         Nr. ………. / …………………………

       DIRECTOR,……………………………………

Comentarii

comentarii