Festivalul – Concurs Interjudeţean DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂŢAN! Ediţia a XIV-a

Marți, 28 mai 2024, ultima zi de înscriere a elevilor la Festivalul Interjudețean DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂȚAN. Festivalul va avea loc în data de 5 iunie 2024, începând cu ora 10:00, la Sala „LIRA” a Liceului de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa.

Secţiunile festivalului:

 • Secțiunea I: Recitare în grai bănăţean
 • Secțiunea a II-a: Interpretare de melodii populare, cu sau fără acompaniament
  • solişti vocali
  • grupuri vocale
 • Secțiunea a III-a: Dansuri populare

Categorii de vârstă:

 • Primar – clasa pregătitoare
 • Primar – clasa I și clasa a II-a
 • Primar – clasa a III-a și clasa a IV-a
 • Gimnazial

Detalii:

 • Un cadru didactic poate participa cu maximum trei puncte în program.
 • Elevii participanți la secțiunile I și a II-a vor fi coordonați de un singur cadru didactic. La secțiunea a III-a (dansuri populare), se acceptă doi coordonatori.
 • Poeziile se recită INDIVIDUAL – nu se acceptă recitarea unei poezii în doi sau mai mulţi elevi.
 • Durata unui punct din program, la primele două secțiuni, va fi de maximum 4 minute. Juriul poate  opri concurentul al cărui moment va depăşi timpul maxim acordat.
 • Fiecare participant va recita o singură poezie sau va interpreta o singură melodie populară.
 • Durata dansului popular nu va depăşi 7 minute.
 • Toţi participanţii vor purta costum popular.
 • Participanţii la secţiunile a II-a şi a III-a, care au nevoie de negativ pentru interpretare sau pentru dans, îl vor trimitela adresa de mail cristi_ardeleanu@yahoo.com, odată cu formularul de înscriere.
 • Se permite acompanierea de către instrumentişti.
 • Juriul, format din specialişti în folclor şi cadre didactice, va aprecia evoluţia participanţilor. Se vor da premiile I, II, III şi menţiune la fiecare secţiune, pe categorii de vârstă: clasa pregătitoare, clasele I – II, clasele III – IV, ciclul gimnazial. Deciziile juriului sunt definitive.
 • Pentru fiecare punct din program se va da o diplomă de participare (grupurile vocale şi ansamblurile folclorice primesc o singură diplomă).
 • Se va completa o fişă de înscriere pentru fiecare participare. Taxa de participare este de 15 lei pentru fiecare punct în program şi se va achita de cadrul didactic coordonator în ziua concursului, în holul Sălii „LIRA”.

 Înscrierile se fac în perioada 8 – 28 mai 2024, la adresa de e-mail cristi_ardeleanu@yahoo.com.  Fiecare cadru didactic participant va trimite la adresa menţionată, într-un singur e-mail: fişele de înscriere și POEZIILE CARE SE VOR RECITA (dacă participă la secțiunea I) sau doar fișele de înscriere (în cazul celorlalte secțiuni).

 • În ziua festivalului, fiecare cadru didactic va veni cu protocolul de parteneriat în dublu exemplar, semnat şi ştampilat la şcoala de unde provine.

 

OBSERVAȚII:

 1. Nu vor intra în concurs participanţii care nu poartă costum popular.
 2. După data limită, nu se vor mai face înscrieri!
 3. Nu se vor evalua pentru premiere momentele din concurs care depăşesc termenul impus de către organizatori.
 4. Echipa de coordonare și organizare a festivalului insistă în privința alegerii textelor în mod corect, evitându-se cele cu conținut licențios.
 5. Participantul a cărui poezie nu s-a trimis pe mail NU VA INTRA ÎN CONCURS.
 6. Protocolul de parteneriat NU se trimite pe e-mail, ci se va aduce direct, la festival.
 7. La secțiunea INTERPRETARE se va preciza SOLISTUL căruia îi aparține melodia.
 8. Cadrul didactic va trimite un singur e-mail cu două atașamente: unul cuprinde toate fișele de înscriere și al doilea va conține textele poeziilor (dacă este cazul).

 

IMPORTANT!

În situația în care, între textele din program, se regăsesc poezii cu conținut nepotrivit vârstei, echipa de coordonare a festivalului va sesiza cadrele didactice care au pregătit elevii, solicitând schimbarea poeziei.

 

Informații suplimentare se pot afla la numerele de telefon: 0744838802 – Dan Liuț, președintele Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean; 0729045844 – prof. Ileana Pomoja; 0734935948– prof. Cristina Ardeleanu; 0726824576 – prof. Alexandra Mailat.

Unitatea de învăţământ

……………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                        Nr. de înregistrare: ……………………

Festival – Concurs Interjudeţean

DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂŢAN!

Ediţia a XIV-a

5 iunie 2024

Formular de înscriere

SECȚIUNEA I – Recitare

 

Numele şi prenumele elevului: …………………………………………………………………..

Clasa: ………………………………………..

Şcoala: …………………………………………………………………………………………………….

Profesor coordonator: ……………………………………………………………………………….

Numărul de telefon al cadrului didactic coordonator: ……………………………………

Titlul poeziei recitate: ……………………………………………………………………………….

Autorul: ………………………………………………………………………..

Alte detalii: …………………………………………………………………………………………….

 

Cadrul didactic coordonator,

(nume, prenume, semnătură)

 

 

 

Director unitate de învăţământ

(nume, prenume, semnătură, ştampilă)

……………………………………………………………………………..

 

 

Unitatea de învăţământ

……………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                        Nr. de înregistrare: ……………………

Festival – Concurs Interjudeţean

DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂŢAN!

Ediţia a XIV-a

5 iunie 2024

Formular de înscriere

SECȚIUNEA a II-a – Interpretare

 

Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………………………

sau

Denumirea grupului vocal: ………………………………………………………………………..

Clasa: ………………………………………………….

Şcoala: ……………………………………………………………………………………………………

Profesor coordonator: ……………………………………………………………………………….

Numărul de telefon al cadrului didactic coordonator: …………………………………..

Titlul melodiei interpretate: ………………………………………………………………………

Din repertoriul …………………………………………………………………………….

(precizați numele interpretului de muzică populară din repertoriul căruia face parte piesa)

Alte detalii: …………………………………………………………………………………………….

 

Cadrul didactic coordonator,

(nume, prenume, semnătură)

 

Director unitate de învăţământ

(nume, prenume, semnătură, ştampilă)

……………………………………………………………………………..

Unitatea de învăţământ

……………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                        Nr. de înregistrare: ……………………

 

Festival – Concurs Interjudeţean

DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂŢAN!

Ediţia a XIV-a, 5 iunie 2024

Formular de înscriere

SECȚIUNEA a III-a – Dansuri populare

 

 Denumirea ansamblului folcloric: …………………………………………………………………

Clasa (clasele) din care fac parte membrii ansamblului folcloric: ……………….

Şcoala: ……………………………………………………………………………………………………

Profesor coordonator (profesori coordonatori), numerele de telefon

……………………………………………………… – tel.: ……………………………………

……………………………………………………… – tel.: ……………………………………

Alte detalii: …………………………………………………………………………………………….

Cadrul didactic coordonator,

(nume, prenume, semnătură)

Director unitate de învăţământ

(nume, prenume, semnătură, ştampilă)

……………………………………………………………………………..

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

……………………………………………………………….

Unitatea de învățământ: ……………………………………….. ……………………………………………………………………………………….

Loc.: ……………………………………….., jud.: ……………………………

 

Nr. ……………………………………….

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

ŞCOALA   GIMNAZIALĂ NR. 7

Str.  Progresului, Nr. 6, 320135

Loc. REŞIŢA, Jud. Caraş-Severin

 

Nr. 840/30.04.2024

 

 

PROTOCOL DE PARTENERIAT

FESTIVAL INTERJUDEȚEAN

DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂŢAN – Ediția a XIV-a, iunie 2024

 

PĂRŢILE                   

 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA, reprezentată prin director prof. ILEANA POMOJA, dir. adjunct, prof. ALEXANDRA MAILAT, şi coordonator proiecte și programe educative,  EMILIA CRISTINA ARDELEANU

ȘI

 • ………………………………………………………………………………………, reprezentată  prin director, prof. …………………………………………………, și prof. ……………………………………….., coordonator activități în cadrul școlii

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie activităţile derulate în cadrul proiectului educațional DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂŢAN,  implementat de Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița

 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA se obligă:

 • Să organizeze activităţile proiectului DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂŢAN în conformitate cu planul de activităţi;
 • Să informeze instituția parteneră în legătură cu modificările care apar în program;
 • Să invite şcoala parteneră la activități;
 • Să implice elevii în activităţi cultural-artistice şi de altă natură în parteneriat;
 • Să păstreze legătura permanentă cu şcoala parteneră.

 

…………………………………………………………………………………………………………….. se obligă:

 • Să disemineze informații privind proiectul în școală;
 • Să pregătească copiii pentru activitatea finală;
 • Să respecte regulamentul concursului, impus de școala organizatoare;
 • Să participe la activitatea finală, conform programului.

 

DURATA CONTRACTULUI

Acordul intră în vigoare la data semnării lui – mai  2024 – şi este valabil în perioada mai-iunie 2024.

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7                           ……………………………………………………………

 REŞIŢA                                                        …………………………………        

Prof.  Ileana POMOJA – director               Prof. ……………….……………………….. – director

 

 

Comentarii

comentarii