FOTO Congres european al minorităților naționale în Austria

În perioada 16 – 19 octombrie 2012, o delegație a Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin este prezentă la programul celui de al XXIII-lea Congres european al minorităților naționale, care se desfășoară în capitala Landului Carinthia / Austria, la Klagenfurt am Wörthersee, având drept moto: „Begegnung, Dialog und Kultur: Instrumente der Volksgruppenverständigung“ („Întâlnire, dialog și cultură: instrumente de comunicare a minorităților naționale“). În ziua de joi, 18 octombrie 2012 au fost prezentate următoarele referate: – „Aussöhnung in Südosteuropa und der mögliche Beitrag der Volksgruppen und nationalen Minderheiten“ („Reconciliere în Sud-Estul Europei și posibila contribuție a minorităților etnice și naționale”), mag. Christian Wehrschütz, corespondent pentru Balcan al ORF Viena; – „Volksgruppen: Bereicherung durch Dialog und Austausch“ („Grupuri etnice: o îmbogățire prin dialog și colaborare”), dr. Christian Prosl, diplomat de carieră, președintele Uniunii Culturale Austriece, Viena; – „Nema problema? Alles o. k.? Begegnung, Dialog und Kultur – eine kritische Analyse“ („Nema problema? Toate o.k.? Întâlnire, dialog și cultură – o analiză critică”), dr. Cornelia Kogoj, secretară generală a Inițiativei Minorități, Viena; – „Die Achtung der Identität fördert die Komplementarität des Lebens“ („Respectul pentru identitate promovează complementaritatea vieții”), mons. Stanislav Hočevar, arhiepiscop romano- catolic de Belgrad, Serbia; – „Verständigung braucht Mut zur Kommunikation“ („Înțelegerea are nevoie de curaj pentru a comunica”), mag. Manfred Sauer, episcop evanghelic de Carinthia și Tirolul de Est, Austria; – „Verschollene Worte / wiedergefunden / verkünden den Morgen / des kommenden Tags“ („Cuvinte dispărute / regăsite / vestesc dimineața / zilei următoare”), prof. Lojze Wieser, editor în Klagenfurt am Wörthersee, Austria; – „Grenzüberschreitende Kooperationen als Zukunftsperspektive für Volksgruppen“ („Cooperări transfrontaliere ca o perspectivă pentru minorități”), Bernard Sadovnik, președintele Centrului Alpe-Adria pentru Cooperare Transfrontalieră, Klagenfurt am Wörthersee, Austria; – „Einheit in Vielfalt. Das Banater Bergland: ein Kleineuropa” („Unitate în diversitate. Banatul Montan: o mică Europă”), Erwin Josef Ţigla, președintele Forumului Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin; – „Die Slowenen im Alpen-Adria Raum: Vision der Präsenz“ („Slovenii din spațiul alpino- adriatic: viziunea unei prezențe“), Rudi Pavšič, președintele Uniunii Culturale și Economice a Slovenilor, Triest, Italia; – „Die Lausitz, eine lebendige europäische Region“ („Lausitz: o regiune europeană plină de viață“), Bernhard Ziesch, secretar executiv al Uniunii Sorbilor „Domowina“, Bautzen, Germania.

Comentarii

comentarii