Hoții nu intră in vacanță

Hoții nu intră in vacanță. PROTECŢIA VALORILORFURTURILE DIN LOCUINŢE – VULNERABILITĂŢI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE Obiectele de valoare sau banii lichizi vor fi întotdeauna în atenţia infractorilor care concep diverse modalităţi de a şi le însuşi, indiferent dacă acestea se află într-o locuinţă, societate comercială ori în circulaţie.

Între calitatea sistemelor de asigurare a protecţiei şi ingenioziotatea hoţilor poate fi o acerbă competiţie. Una din cele mai eficiente metode de protecţie o constituie limitarea posibilităţilor de acces la bunurile de valoare şi prelungirea timpul necesar pentru sustragerea acestora de către infractori.

Măsurile luate au rolul de a induce răufăcătorilor sentimentul că şansele de reuşită sunt minime, iar riscul de prindere este maxim, ceea constituie un factor psihologic, ce  poate fi realizat prin:

  • concepţia arhitectonică a clădirii, care trebuie să inducă senzaţia de solid; 
  • existenţa barierelor fizice;
  • prezenţa sistemelor moderne de securitate. 

Achiziţionarea unor sisteme de securitate care să corespundă standardelor de securitate este necesară deținătorilor de valori.

Hoții nu intră in vacanță. RECOMANDĂRI PENTRU PROTEJAREA LOCUINŢEI

DACĂ LOCUIŢI LA BLOC:

• utilizaţi în mod corect interfonul de la intrarea în scară pentru controlul accesului persoanelor în imobil; 


• asiguraţi dotarea cu incuietori corespunzătoare a uşilor de la subsol, terase sau intrările supli-mentare;

• asiguraţi-vă că dispozitivul de amortizare montat pe uşa de intrare asigură o închidere completă a acesteia; 


• la intrările în holurile blocului şi pe paliere este nevoie de o bună iluminare;

• instalaţi la intrarea în bloc un sistem de iluminare automat cu detecţia mişcării şi un sistem de supraveghere video;

• montaţi o incuietoare de inaltă siguranţă la uşa de acces în locuinţă; încuietoarea trebuie montată corect, în așa fel încât să fie imposibil accesul din exterior la șuruburile de prindere, iar cilindrul să fie complet introdus în corpul broaştei, pentru a evita ruperea lui.

Hoții nu intră in vacanță. ÎN PLUS, DACĂ LOCUIŢI LA CASĂ:

Puteţi monta un sistem de:

• supraveghere video în exterior, care să înregistreze orice activitate desfăşurată în curtea casei;

•protecţie perimetrală ce avertizează asupra pătrunderii persoanelor străine în curtea dumneavoastră; 
• iluminare cu senzori de mişcare.

Mai mult decât util pentru liniştea familiei dvs poate fi:

• instituirea unui sistem de supraveghere a vecinătăţii;

• interzicerea accesului în locuinţă şi refuzul de a da informaţii despre dvs., bunurile pe care le deţineţi ori despre vecini, persoanelor străine care intenționerază să pătrundă în locuință, cu acordul dvs., folosind diverse pretexte, aparent credibile.

Comentarii

comentarii