Infracțiuni și nereguli la Ocolul Silvic Bănia! Ce a făcut Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița în 3 ani? VIDEO

Silvicultorii de la stat sau de la privat au același obicei, ziua și noaptea ca hoții!
În urma controlului tematic realizat de Comisariatul de Regim Silvic și Cinegetic Timișoara (Garda Forestiera), a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița prin adresa nr. 2820/ 20.04.2015 pentru numeroase nereguli și infracțiuni.
Infractorii din domeniul silviculturii scapă de multe ori pentru că sunt lăsați să scape de organele de control, pentru că se prescriu fapte sau pentru că cei care îi controlează și îi anchetează nu își fac treaba!

Pentru deficiențele existente constatate în anul 2014-2015, Ocolului Silvic Bănia (http://www.osbania.ro/) ar fi trebuit să i se suspende Autorizația de funcționare nr. 96/07.05.2009 eliberată de Ministerul Mediului – România, Ministerul Apelor și Pădurilor – România. Dar acest lucru nu s-a întâmplat probabil și datorită procurorului care trebuia să soluționeze dosarul. Funcționarii silvicultori au înțeles că pot fura și în viitor pentru că dosarele se soluționează greu la Oravița. În ultimii 3 ani oare câte păduri din fondul forestier au mai fost tăiate în mod nelegal la acest ocol silvic care a funcționat cu deficiențe majore?

Solicităm Ministerul Public să dispună măsurile necesare de urgență pentru soluționarea acestui caz de la Ocolul Silvic Bănia precum și analizarea circumstanțelor în care dosarul nu este încă finalizat. Reamintim faptul că în rezervațiile naturale din județul Caraș-Severin, au fost avizate numeroase exploatări forestiere în fondul forestier contrar legii iar până la aceată dată nu au fost dispuse anchete penale.

Statistica administrării nelegale a pădurii:

1.657 cioate
2.788,796 mc
621.305,58 lei (fara TVA) valoarea prejudiciului din tăieri ilegale
69.386,691 lei (fara TVA) valoarea prejudiciilor care nu au fost calculate și încasate până la data controlului.

Tăieri ilegale în păduri administrate în regim silvic:

– În Cantonul nr. 1 Bozovici, UP T.P. Bozovici, u.a 5A, s-au inventariat 1.016 cioate de arbori tăiați ilegal, cu un volum de 1.951,918 mc și cu o valoare de 456.514,235 lei (fără TVA)
– În Cantonul nr. 4 Valea Mare s-a inventariat 1 cioată de arbori tăiați ilegal, cu un volum de 0,508 mc și cu o valoare de 60,37 lei (fără TVA)
– În Cantonul nr. 5 Valea Mică s-a inventariat 1 cioată de arbori tăiați ilegal, cu un volum de 0,217 mc și cu o valoare de 20,12 lei (fără TVA)
– În U.P. T.P. Bozovici, u.a. 5 A, s-au inventariat 549 cioate de arbori tăiați ilegal , cu un volum de 720,669 mc și cu o valoare de 137.870,28 lei (fara TVA).
– În U.P. T.P. Bozovici, u.a.32 B, s-au inventariat 4 cioate de arbori tăiați ilegal, cu un volum de 0,636 mc și cu o valoare de 68,425 lei (fără TVA).
– În U.P. T.P. Bozovici, u.a.32 B s-au inventariat 20 cioate de arbori tăiați ilegal, cu un volum de 45,255 mc și cu o valoare de 15.032,80 lei (fără TVA).
– În U.P. T.P. Bozovici, u.a.37 A, s-au inventariat 21 cioate de arbori tăiați ilegal, cu un volum de 22,638 mc și cu o valoare de 3827,20 lei (fără TVA).
– În U.P. T.P. Bozovici, u.a.39, s-au inventariat 39 cioate de arbori tăiați ilegal, cu un volum de 43,981 mc și cu o valoare de 7789,64 lei (fără TVA). ).
– În U.P. IV Bănia, u.a.69 A, s-au inventariat 6 cioate de arbori tăiați ilegal, cu un volum de 2,974 mc și cu o valoare de 122,51 lei (fără TVA).

Deficiențe în activitatea Ocolului Silvic Bănia:

– Constituirea și alimentarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor cu resursele prevăzute de legislația în vigoare și utilizarea sumelor conform destinațiilor- fondul a fost constituit , însă nu a fost alimentat.
– Nu au fost executate lucrările de îngrijire (degajări și curățiri) prevăzute de amenajamentele silvice pentru anul 2014.
– Nu a fost aprobat planul pentru paza fondului forestier. Nu s-a avizat planul P.S.I. pentru prevenirea și stingerea incendiilor în fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Bănia.
– Nu au fost întocmite proiectul de programare a lucrărilor de protecția pădurilor și devizul de protecție.
– S-au constituit acte de punere în valoare care au fost încadrate la felul tăierii-Doborâturi II, deși vârsta arboretelor este peste 60 ani (ex. APV 29-703273, APV 39-804418)
– S-au constituit acte de punere în valoare rezultate ca urmare a procedurii de doborâturi de vânt peste marcări inițiale, care au fost aprobate de șeful de ocol (ex. APV 29-703273, APV 39-804418) .
– S-au constituit acte de punere în valoare pentru trasee de drum în parchete existente, fără a fi delimitate cu ciocanele de marcat cu amprenta pătrată (u.a. 5 A-P. 21/677517, u.a 33 –P. 17/666961)
– Nu are în dotare fișete metalice dotate cu casete individuale pentru fiecare utilizator pentru păstrarea dispozitivelor speciale de marcat.
– În cazul marcării arborilor prejudiciați în procesul de exploatare, nu se folosește o vopsea de o altă culoare decât cea aprobată anual
– A încheiat contracte de prestări servicii silvice cu unitațile administrativ teritoriale și nu contracte de administrare.
– Nu sunt calculate penalități întârziere la exploatarea masei lemnoase după expirarea termenelor din autorizațiile de exploatare (ex. P.12 – 591372, termene 31.01.2014-30.06.2014, prelungită până la 31.07.2014 și reprimită la 14.11.2014)
– Prețul de vânzare a masei lemnoase provenite din prejudicii de exploatare nu a fost calculat prin înmulțirea volumului arborilor prejudiciați cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare și cu valoarea factorului k pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre.
– Valoarea prejudiciilor care nu au fost calculate și încasate până la data controlului, este următoarea: la P. 23 -1.976,61 lei; la P. 28 – 37.502,824 lei; la P.35 -8.627,657 lei; la P.37- 21.279,60 lei.
– Contravaloarea prejudiciilor din exploatare nu au fost virate în fondul de conservare și regenerare a pădurilor.
– Procesele verbale de licitație a masei lemnoase pe picior organizate de Primăria Bozovici nu conțin date privind prețul de pornire și treapta de licitație. De asemenea procesele verbale de licitație sunt întocmite în lipsa reprezentanților agenților economici și nu sunt semnate și ștampilate de aceștia.
– Nu are în dotare pichete de incendiu în cantoane, iar cel de la sediul ocolului este incomplet. De asemenea sediul districtului silvic nu are pichet de incendiu.
– Ocolul Silvic Bănia este organizat administrativ în 3 districte silvice și 21 cantoane silvice. Conform statului de funcții, la data controlului sunt încadrați 12 pădurari la 21 de cantoane silvice (multe din acestea având posturi vacante), 1 inginer șef ocol, 1 inginer fond forestier care ocupă și funcția de șef district, 1 șef district la Districtul 1 Izvoarele Ilovei care ocupă și funcția de tehnician responsabil pază și protecție/ cultură și refacerea pădurilor și 1 șef de district la Districtul 3 Cloța. Deficitul de personal este: 2 posturi de specialitate în centrala ocolului silvic (responsabil pază și protecție și responsabil cultură și refacere ), 1 post de șef district (District 2 Comorâște) și 9 posturi de pădurari.

Măsuri luate de Garda Forestieră:

– În cazul neregulilor prezentate la pct.1Ba, C.R.S.C. Timișoara a sesizat Parchetul General de pe lângă Judecatoria Oravița prin adresa nr. 2820/ 20.04.2015.
– În cazul neregulilor prezentate la pct.I.A.b si I.A.c, întrucât valoarea prejudiciului nu depășește de peste 5 ori prețul mediu al unui cub de masă lemnoasă pe picior (115 lei/mc), au fost aplicate prevederile Codului Muncii, iar pădurarii gestionari și-au asumat pagubele prin semnarea angajamentelor de plată.
– În cazul neregulilor prezentate la pct.IB.b a fost aplicată amenda în valoare de 500 lei.
– In cazul neregulilor prezentate la pct.I.B.f a fost aplicată amenda în valoare de 10.000 lei.

Măsuri propuse de Garda Forestieră:

– În cazul neregulilor prezentate, C.R.S.C. Timișoara va sesiza Parchetul de pe lângă judecătoria competentă.
– În cazul neregulilor prezentate, C.R.S.C. Timișoara va înștiința Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea analizării dacă R.P.L. Ocolul Silvic Bănia R.A. îndeplinește criteriile minime de funcționare prevăzute de Autorizația de funcționare nr. 96/07.05.2009.
– În cazul neregulilor prezentate, C.R.S.C. Timișoara va înștiința Camera de Conturi a Județului Caraș Severin, în vederea verificării modalităților de încasare a sumelor provenite din vânzarea masei lemnoase, a penalităților și a prejudiciilor din exploatare, precum și organizarea licitațiilor.
– În cazul neregulilor prezentate, C.R.S.C. Timișoara va înștiința Primăria Bozovici, în vederea remedierii deficiențelor și încasarea sumelor provenite din penalități întârziere și prejudicii de exploatare.
– În cazul neregulilor prezentate, C.R.S.C. Timișoara va înștiința R.P.L. Ocolului Silvic Bănia R.A., în vederea remedierii deficiențelor și aplicarea măsurilor legale.

Încălcarea unor acte normative se face și în prezent iar măsurile legale întârzie nepermis de mult. Pădurea și comunitatea locală au de suferit!

Preluare: https://www.facebook.com/stopdefrisarilor%20/posts/1442963199165705

Comentarii

comentarii

One thought on “Infracțiuni și nereguli la Ocolul Silvic Bănia! Ce a făcut Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița în 3 ani? VIDEO

  1. opriti taierea arborilor seculari, se strica habitatul animalelor salbatice al pasarilor,influenta negativa asupra schimbarilor climatice,si aerul pe care il respiram noi toti, ca nu mai spun de apele care se rostogolesc din munte si produc inundatii, fara sa aiba niciun obstacol in calea lor; oare nu mai avem specialisti in domeniu

Comments are closed.