Inspectoratul Școlar Caraș Severin acționat în judecată de Consiliul Județean ?

_IMG1365DSC01272Către : Ministerul Educației Naționale
In atenția : domnului Remus Pricopie, ministru

Stimate domnule Ministru,

Supunem atenției dumneavoastră următoarele aspecte :

I. Conform anexei nr. 5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, domnul profesor Nicolae Grindeanu, care în prezent ocupă funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, născut în luna septembrie 1947, a îndeplinit condițiile de pensionare la limită de vârstă în luna noiembrie 2011.
În luna noiembrie 2011, domnul Nicolae Grindeanu, ocupa funcția de conducere de director la Liceul “C.D.Loga” Caransebeș.
Conform Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, în vigoare la acea dată, în speță art.284 alin (2) personalul de conducere se pensionează la data împlinirii vârstei legale de pensionare, iar după acea dată se interzice deținerea oricărei funcții de conducere, de îndrumare şi de control. Pe cale de consecință, nu putea să mai ocupe niciun fel de funcţie de conducere, de îndrumare şi de control și nici măcar pe cea de execuție, dar conform Ordinului OMECTS nr.5552/2011, în speţă art.11 alin.(1) personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte vârsta de pensionare, se pensionează, de regulă, la data încheierii anului şcolar, acesta continuîndu-și activitatea până la data de 31.08.2012.
Conform tuturor actelor normative în vigoare, la data de 31.08.2012, domnul Nicolae Grindeanu își pierdea toate calitățile, în principal pe cea de profesor titular şi în subsidiar, pe cea de conducere de inspector şcolar general adjunct.

În fapt, după perioada august 2012, neţinând cont de nici un fel de prevedere legala, în speță art.284 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, în vigoare la acea data, coroborat cu prevederile art.11alin.(1) din OMECTS nr.5552/2011, domnul Nicolae Grindeanu a fost numit, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de conducere de inspector școlar adjunct, acesta pierzându-și, prin efectul legii, calitatea de profesor titular și fiindu-i interzis prin lege organică să ocupe o funcție de conducere, îndrumare și control.
Conform legii, nu putea sa-i fie rezervată o catedră după pensionare, acesta putea fi remunerat doar cu plata cu ora, calitate care nu-l îndrituia, pensionar fiind, să ocupe funcții de conducere de orice rang.
II. Legea nr.1/2011, în speță art.284, a suferit modificări, în sensul că alin.(2) a fost modificat de OUG nr.92/2012, rezultând faptul că, în perioada 01.09.2012 – 18.12.2012, domnul Nicolae Grindeanu a ocupat ilegal, atât funcția de profesor titular, din care a fost detașat, și mai ales, funcția de conducere de inspector şcolar general adjunct.
Respectând cronologia legislativă, precizăm faptul că, art.284 a fost completat cu alin.7, care prevedea, cităm : ”personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte această calitate de către consiliul de administraţie, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular.”, aliniat declarat neconstituţíonal, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 397/2013, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, sens în care prevederile articolului mai sus menţíonat si-au încetat efectele juridice cu data de 15.12.2013.
Legiuitorul, pe cale de consecință a acționat prin OUG nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului, modificând în tot prevederile alin.(7) ale art.284, rezultând 8 zile calendaristice în care a fost un vid legislativ.
Succesiunea de acte normative, nu poate avea efect retroactiv. Printr-un fals i s-a menținut domnului NICOLAE GRINDEANU calitatea de profesor titular și pe cale de consecință i

s-a rezervat o catedră, contrar tuturor actelor normative invocate precedent, sens în care, i s-a conferit calitatea de inspector şcolar general adjunct, şi/sau inspector şcolar general (în prezent)
Aspectele semnalate vin în contradicţie cu Legea organică nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Ordinul MECTS nr. 5552/2011.
III. În acord cu prevederile legale, consideram că menţinerea funcţiei de profesor titular şi pe cale de consecinţă rezervarea catedrei după împlinirea condiţiilor de pensionare, ar fi trebuit să conducă la încetarea de drept a contractului individual de muncă şi nu la prelungirea acestuia pentru o perioadă de 3 luni (31.08.2012-18.12.2012), stare de fapt care reprezintă o abatere gravă a reprezentanţilor Liceului C.D. Loga Caransebeş, care prin acţiune sau inacţiune, au emis sau nu acte administrative de prelungire lovite de nulitate absolută.
Pe cale de consecinţă, ordinul MECTS de numire prin detaşare în interesul învăţământului a domnului Nicolae Grindeanu este nul. Modificarea în timp a actelor normative, care în prezent îl îndrituie să ocupe funcţia de inspector şcolar general, nu poate motiva retroactiv şi împlini o nulitate absolută.
După primirea unui răspuns avizat ne rezervăm dreptul de a ne adresa unei instanțe judecătorești care, prin hotărarea ce o va pronunța, să clarifice aspectele semnalate.
Cu aleasă considerație,

PREȘEDINTE
Sorin Frunzăverde

Comentarii

comentarii

One thought on “Inspectoratul Școlar Caraș Severin acționat în judecată de Consiliul Județean ?

Comentariile sunt închise.