Inspectoratul Teritorial de Muncă – 1 deces, 200 de controale si 111.500 lei amenzi

În luna ianuarie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 206 controale, din care 104 în domeniul relaţiilor de muncă şi 102 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicând amenzi contravenţionale în valoare totală de 111.500 lei.

În domeniul relațiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 99.500 lei fiind identificate următoarele deficienţe: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor conţinute de contractului individual de muncă în aplicaţia electronică constituită la nivel naţional REVISAL, neacordarea repausului săptămânal, regulament intern incomplet, neacordare concediu de odihnă, neachitare drepturi salariale, nerepartizarea programului de lucru în cuprinsul contractului cu timp parţial, etc. La 4 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 20 de persoane.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 12.000 lei, pentru deficienţe referitoare la: efectuarea controlului medical la angajare şi periodic; instruirea lucrătorilor; asigurarea măsurilor de electrosecuritate; acordarea echipamentului individual de protecție; asigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor; semnalizarea de securitate și sănătate în muncă; etc.

În perioada 01 – 31.01.2019 au fost comunicate 6 evenimente soldate cu 1 deces şi 7 incapacități temporare de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente se încadrează în categoria accidentelor de muncă.
S-au dispus de către inspectorii de muncă 293 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.
Din aplicaţia electronică REVISAL constituită la nivel naţional şi gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 50.884 de salariaţi activi, 57.272 contracte individuale de muncă în derulare (din care 49.670 pe perioadă nedeterminată şi 7.602 – perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 375 zilieri, iar conform Legii nr.62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 8 contracte colective de muncă şi 3 acte adiţionale de modificare/prelungire a duratei de valabilitate.

Comentarii

comentarii