Inspectoratul Teritorial de Muncă – Acțiuni de control in județ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin a desfășurat în primul semestru al anului 2023 acțiuni de control în domeniul de supraveghere a pieței în cadrul Campaniei Naționale de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii.


Campania se derulează sub coordonarea Inspecției Muncii în perioada 01.02.2023 – 31.01.2024.


Principalele grupe de produse incluse în programul de control pentru anul 2023 sunt: grupuri electrogene, scule de mână electrice, mănuși de protecție, măști de protecție, combinezoane, căști de protecție, bocanci de protecție, pompe proiectate utilizate în mediu ATEX, malaxoare pentru beton sau mortar (betoniere), explozivi de uz civil și articole pirotehnice categoria F1, P1.


În derularea activității de control se verifică, prin sondaj, produsele introduse sau puse la dispoziție pe piață, urmărindu-se aspectele enumerate mai jos:

 • elementele de identificare ale produsului (denumirea comercială, denumirea conform standard);
 • elementele de identificare ale producătorului, reprezentantului său autorizat sau importatorului;
 • elementele de identificare ale operatorului economic care a furnizat produsul;
 • existența și conținutul declarației de conformitate;
 • existența și conținutul certificatului de conformitate, acolo unde este cazul;
 • corecta alegere a sistemului de testare a conformității produselor;
 • existența marcajului CE în forma și dimensiunile legal stabilite, cât și informațiile asociate acestuia în
  corelare cu prevederile specificațiilor tehnice aplicabile;
 • existența marcajului pentru limitarea de zgomot;
 • existența marcajului pentru emisiile de noxe;
 • orice documente asociate produsului, necesare evaluării unui risc, după caz.
  În semestrul I al anului 2023 inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniul supravegherii
  pieței din cadrul instituției au efectuat vizite de inspecție la 36 agenți economici și au evidențiat în
  baza de date la nivel național 80 produse. La 5 dintre produsele controlate s-au identificat
  neconformități (lipsă declarații de conformitate, declarații de conformitate netraduse în limba
  română), agenții economici în cauză fiind sancționați cu avertisment.

Comentarii

comentarii

One thought on “Inspectoratul Teritorial de Muncă – Acțiuni de control in județ

 1. Să se facă un control, la firmele de pază din județ și să vadă domnii inspectori , câte nereguli sunt , privind neplata orelor suplimentare, neplata concediilor de odihnă cît și cele medicale, sâmbetele, duminicile , sărbătorile legale, sunt considerate, zile normale de lucru. Vă rugăm f. mult , luați măsuri împotriva acestor pui de securiști.!!!

Comments are closed.