Inspectorii fiscului bănățean și-au făcut bilanțul

Pentru inspectorii fiscului din Regiunea 5 Vest, anul 2017 a fost un an încărcat. Urmare celor 3.427 acțiuni (din care 2.494 au fost inspecții fiscale parțiale și generale, iar 933 au fost controale inopinate/încrucișate/cercetări la fața locului), inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare față de obligațiile fiscale declarate de contribuabilii supuși acțiunilor de inspecție fiscală și control în valoare de 693 milioane lei. Măsurile asiguratorii instituite pe parcursul anului trecut au fost în număr de 131 cu o valoare totală de 86 milioane lei. Au aplicat 716 amenzi în valoare totală de 1,218 milioane lei, au întocmit 167 procese-verbale aferente sesizărilor înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii stabilite de peste 270 milioane lei.

Repartizați pe structurile de Inspecție Fiscală din cadrul Administrațiilor, indicatorii se prezintă astfel:

– Inspecție Fiscală Arad – 1.072 acțiuni, obligații fiscale suplimentar stabilite în valoare totală de 274 milioane lei, 219 amenzi aplicate în valoare de 346 mii lei, 44 măsuri asiguratorii instituite în valoare de 20 milioane lei, 36 procese-verbale înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 71 milioane lei;
– Inspecție Fiscală Caraș-Severin – 562 acțiuni, obligații fiscale suplimentar stabilite în valoare totală de 46 milioane lei, 106 amenzi aplicate în valoare de 265 mii lei, 12 măsuri asiguratorii instituite în valoare de 8 milioane lei, 17 procese-verbale înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 16 milioane lei;
– Inspecție Fiscală Hunedoara – 760 acțiuni, obligații fiscale suplimentar stabilite în valoare totală de 155 milioane lei, 86 amenzi aplicate în valoare de 144 mii lei, 59 măsuri asiguratorii instituite în valoare de 15 milioane lei, 65 procese-verbale înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 72 milioane lei;
– Inspecție Fiscală Timiș – 788 acțiuni, obligații fiscale suplimentar stabilite în valoare totală de 100 milioane lei, 266 amenzi aplicate în valoare de 324 mii lei, 11 măsuri asiguratorii instituite în valoare de 6 milioane lei, 43 procese-verbale înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 47 milioane lei;
– Inspecție Fiscală Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara – 245 acțiuni, obligații fiscale suplimentar stabilite în valoare totală de 118 milioane lei, 39 amenzi aplicate în valoare de 139 mii lei, 5 măsuri asiguratorii instituite în valoare de 37 milioane lei, 6 procese-verbale înaintate organelor de urmărire penală cu prejudicii în valoare de 64 milioane lei;

Mai mult, ca urmare a acțiunilor efectuate, inspectorii au stabilit o diminuare a pierderii fiscale în valoare de 198 milioane lei față de pierderea fiscală declarată de contribuabilii supuși acțiunilor de inspecție fiscală și control.

Comentarii

comentarii