ISU Semenic ( pompierii militari) face angajari si vrea cadre tinere

Începând cu data de 09 noiembrie 2018, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin s-au demarat procedurile pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării prin încadrare directă a unui număr de 3 posturi vacante, din care unul de ofiţer şi două de subofiţer. Anunţurile de concurs au fost postate pe site-ul instituţiei – www.isusemenic.ro şi afişate la avizierul unităţii, acestea urmând a se desfăşura pe parcursul lunilor noiembrie şi decembrie 2018.

Posturile scoase la concurs sunt următoarele:

un post de ofiţer specialist II în cadrul compartimentului Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor de la Structura de Securitate;
un post de asistent medical principal în cadrul Centrului Operaţional, compartimentul Asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat;
un post de subofiţer secretariat principal în cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă.

Conditii>

Pentru a putea concura pe aceste posturi, candidații trebuie să aibe o anumită pregătire de specialitate.
Pentru postul de ofiţer specialist II sunt necesare studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domenii de licenţă și specializări care sunt compatibile cu atribuțiile specifice postului. Domeniile de studiu acceptate sunt prevăzute în anunțul concursului.
Pentru postul de asistent medical principal, candidații trebuie să aibe calificarea de ”Asistent medical generalist”, iar pentru postul de subofiţer secretariat principal sunt necesare studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Termenele-limită de depunere a cererilor de înscriere, precum şi cel de depunere a documentelor dosarului de recrutare, sunt:

16 noiembrie 2018 pentru depunerea cererilor de înscriere;
6 decembrie 2018 pentru depunerea documentelor dosarului de recrutare.

Cererile de înscriere şi documentele din compunerea dosarului de recrutare se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, de luni până vineri, între orele 09.00-14.00.

Concursul constă dintr-o singură probă, aceasta fiind susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, ţinându-se cont de tematica şi bibliografia stabilită pentru fiecare post în parte.
Testul scris se va organiza la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin şi va avea loc, după cum urmează:
în data de 15 decembrie 2018 pentru postul de ofiţer specialist II;
în data de 18 decembrie 2018 pentru postul de asistent medical principal;
în data de 22 decembrie 2018 pentru postul de subofiţer secretariat principal.

Date suplimentare privitoare, atât la recrutarea candidaţilor pentru sesiunea de admitere din ianuarie 2019, cât şi la concursurile organizate la nivelul instituţiei noastre, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin la numărul de telefon 0255/211213, sau de pe adresele de internet www.scoaladepompieri.ro şi www.isusemenic.ro.

De asemenea –

Iata cateva amanunte despre admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea ianuarie 2019

Pentru sesiunea de admitere din ianuarie 2019, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, scoate la concurs 300 de locuri, din care:

275 de locuri la specialitatea subofiţer pompieri şi protecţie civilă;
25 de locuri la specialitatea maistru militar auto.

Locurile scoase la concurs sunt exclusiv pentru bărbaţi, iar durata studiilor este de 1 an.
Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, termenul limită de depunere fiind data de 23.11.2018.
Termenul-limită de depunere a dosarului de recrutare la concursul de admitere este data de 21.12.2018.
Probele de concurs se vor desfășura în perioada 10-21.01.2019, la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Etapele şi probele de concurs sunt următoarele:

(1) etapa I de selecţie, se realizează sub coordonarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin până la data de 21 decembrie 2018 şi cuprinde:
– examinarea medicală, care se realizează prin intermediul Centrului Medical al M.A.I. Caraş-Severin;
– evaluarea psihologică, care se realizează în locaţii şi la date care vor fi comunicate candidaţilor în timp util;
(2) etapa a II-a de selecţie, se realizează la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti în perioada 10-21 ianuarie 2019 şi cuprinde:
contravizita medicală;
verificarea aptitudinilor fizice;
proba de verificare a cunoştinţelor.
Proba de verificare a aptitudinilor fizice constă în susţinerea unei probe unice, cu caracter eliminatoriu, şi anume Traseul practic-aplicativ. Acesta constă în parcurgerea unui traseu compus din 10 segmente, în limita de timp de 1 minut şi 5 secunde.

Proba de verificare a cunoştinţelor se susţine din disciplina Matematică şi constă în rezolvarea unui test-grilă.
Pentru a putea candida, concurenții trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
2. media la purtare, în perioada studiilor liceale, să fie minim 9,00;
3. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Compartimentul Informare și Relații Publice
Purtător de cuvânt plt.maj. Tocmelea Magdalena

Comentarii

comentarii