ITM într-o nouă campanie de controale – Condițiile și contractele de muncă în vizorul inspectorilor

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin derulează acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitățile în stațiile de distribuție a carburanților auto, cod CAEN 4730.

Grupul țintă îl reprezintă toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt) care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Inspecția Muncii consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control la angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730 în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă cu privire la:

-angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial, etc.);

-transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;

-durata timpului de muncă şi munca suplimentară;

-întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați;

-repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale);

-munca de noapte;

-acordarea drepturilor salariale;

-regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

Totodată se urmărește şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În domeniul securității și sănătății în muncă efectuarea controalelor este centrată pe utilizarea unui check-list care conține verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, dintre care amintim:

-deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;

-evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;

-întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza  evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;

-evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

-existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă;

-asigurarea de către angajator a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;

-asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice ce pot aprinde atmosferele explozive);

-asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot apărea atmosfere explozive;

-respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 metri în jurul depozitelor de recipiente butelii.

Comentarii

comentarii

One thought on “ITM într-o nouă campanie de controale – Condițiile și contractele de muncă în vizorul inspectorilor

Comments are closed.