La Resita, 58 de locuri pentru panourile de afişaj electoral

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin nr.3/6875/26.04.2016, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa sub nr.9242/27.04.2016;
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din 2016;
Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016;
Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016;
Având în vedere Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În temeiul art. 63 alin. 1 lit. a), alin. 2, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:
Art. 1. – (1) Se stabilesc 58 de locuri speciale, în vederea amplasării panourilor de afişaj electoral la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, după cum urmează:

Panouri de afişaj electoral
– Zona Stavila – lângă staţia de autobuz – 1 buc
– Strada Cireşului – zona pod ştrand – 1 buc
– Piaţa Republicii – fostul chioşc Prescom(pe partea cu SVSU) – 1 buc
– Strada Paul Iorgovici – zona Catedrala – 1 buc – Strada Traian Lalescu – zona A.J.O.F.M. şi O.C.P.I. – 2 buc
– Parc Cărăşana – intersecţie cu Strada Golului – 2 buc
– Strada Domanului – intersecţie cu Strada Sarmisegetuza, (Lidl) – 1 buc – Casa de Cultură – pod Cultural – 2 buc
– Strada I.L. Caragiale – semafor (zona Centrul de Recoltare Sânge) – 2 buc
– Strada I.L. Caragiale – zona Complex Hen, (chioşc Maria) – 1 buc – Strada Horea – piaţa Reşiţa Sud – 2 buc
– Bulevardul Revoluţia din Decembrie – intersecţie cu Strada N.Titulescu – 1 buc
– Strada Mociur – lângă magazinul alimentar – 1 buc
– Bulevardul Revoluţia din Decembrie – intersecţie cu Bulevardul A.I. Cuza,(la fântână) – 1 buc
– Strada Timişoarei – intersecţie cu Strada Bârzăviţei, zona Dedeman -1 buc
– Strada Timişoarei – intersecţie cu Strada Speranţei, zona Service Memory -1 buc
– Strada Timişoarei – intersecţie cu Bulevardul. Republicii, zona Peco Mol -1 buc
– Bulevardul Republicii – intersecţie cu Strada Făgăraşului, zona semafor -1 buc
– Bulevardul Republicii – intersecţie cu Bulevardul Muncii, zona semafor -1 buc
– Bulevardul Muncii – intersecţie cu Aleea Trandafirilor -1 buc
– Bulevardul Muncii – intersecţie cu Strada Progresului, zona Restaurant Capitol – 1 buc
– Bulevardul Muncii – intersecţie cu Aleea Hunedoarei – 1 buc
– Bulevardul Muncii – Parcul Copilului ( la fântână) – 1 buc
– Calea Caransebeşului – semafor, ( zona Laborator Dializă) – 1 buc + 1 buc vizavi
– Calea Caransebeşului – intersecţie (zona Hydro Engineering) – 1 buc
– Strada Făgăraşului – intersecţie cu Aleea Tuşnad (chioşc) – 1 buc
– Strada Făgăraşului – zona bazin înot – 1 buc
– Strada Rodnei – intersecţie cu Aleea Ineu, zona Parcul Siderurgistului – 1 buc
– Strada Făgăraşului – intersecţie cu Strada Ţarcului-zona Parcul Tricolorului – 1 buc
– Bulevardul Republicii – intersecţie cu Strada Progresului – zona Poştei – 1 buc
– Bulevardul Republicii – intersecţie cu Strada Progresului – zona Parcul Tricolorului – 1 buc
– Bulevardul Republicii – intersecţie cu Strada Progresului – zona Complex Victoria – 1 buc
– Bulevardul Republicii – intersecţie cu Aleea Buziaş, zona magazin Billa – 2 buc
– Bulevardul Republicii – intersecţie cu Aleea Felix ( zona Intim) – 1 buc
– Bulevardul Republicii – intersecţie cu Aleea Crizantemei – 1 buc
– Bulevardul Al.I.Cuza – intersecţie cu Aleea Zadei – 1 buc
– Bulevardul. Al.I.Cuza – intersecţie cu Aleea Molizilor – 1 buc
– Bulevardul Al.I.Cuza – intersecţie cu Strada N. Titulescu – 1 buc
– Bulevardul Al.I.Cuza – intersecţie cu Strada Bielefeld – 1 buc
– Strada N. Titulescu – zona Piaţa Mică Luncă – 1 buc
– Strada Sportului – zona Biserica Sârbească – 1 buc
– Strada Sportului – zona C.M.J. – 1 buc
– Strada Petru Maior – intersecţie cu Strada Zambilelor, zona Shop – 1 buc
– Strada Petru Maior – intersecţie cu Strada Codrului, zona Restaurant Fluturelu – 1 buc
– Cartier Câlnic – intrare Cartier – 1 buc
– Cartier Câlnic – zona şcoală – 1 buc
– Sat Moniom – zona Centru – 1 buc
– Cartier Ţerova – zona Centru – 1 buc
– Cartier Doman – zona Centru – 1 buc
– Cartier Secu – zona Centru – 1 buc
– Cartier Cuptoare – zona Centru – 1 buc

Art.2. – Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art.3. – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin;
– Biroul Electoral Judeţean Caraş-Severin;
– Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1 Reşiţa;
– Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin;
– Poliţia Municipiului Reşiţa;
– Autoritatea Electorală Permanentă;
– Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală;
– Secretarul Municipiului Reşiţa;
– Serviciului Public „Direcţia Poliţia Locală”
– Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”
– Serviciului Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local al Municipiului Reşiţa – Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”
– Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate, Resurse Umane – Serviciul Întreţinere Bază Materială şi Administrativ.

Pentru P R I M A R, A V I Z A T
Viceprimar CRINA Ioan S E C R E T A R,
BUCUR Lucian-Cornel

Comentarii

comentarii