Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 60 din 17.12.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență


Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidenta cumulata


100.000 locuitori*
Serbia 1396.1
Georgia 1388.1
Croația 1208.8
Lituania 1205.9
Luxemburg 1189.0
Muntenegru 1051.9
San Marino 1047.8
Slovenia 1006.0
Belize 910.0
Statele Unite ale Americii 873.2
Andorra 821.8
Jersey 789.5
Curaçao 771.0
Suedia 738.8
Ungaria 683.0
Panama 665.9
Elveția 647.3
Liechtenstein 628.0
Macedonia de Nord 582.3
Cehia 576.1
Azerbaidjan 574.1
Puerto Rico 564.6
Palestina 559.5
Olanda 546.7
Polinezia Franceza 545.0
Cipru 538.6
Bulgaria 528.0
Portugalia 524.9
Danemarca 523.7
Slovacia 500.0
Turcia 499.2
R. Moldova 482.3
Austria 472.5
Armenia 458.4
Letonia 453.1
Estonia 453.1
Iordania 448.5

HOTĂRÂRE nr. 60 din 17.12.2020
privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și
stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei
de COVID-19


Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică pentru
stabilirea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat precum și solicitările venite din
partea operatorilor economici pentru reglementarea anumitor activități,
luând în considerare evoluția epidemiologică pe teritoriul României până la data de
17.12.2020, persistența unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul național,
precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, aspecte care generează
o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale
și a sistemului sanitar,
în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare relansării
graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la
nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
în considerarea prevederilor art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii
carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la împuternicirea secretarului de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să
dispună orice măsuri necesare pentru situațiile în care există un risc iminent pentru
sănătatea publică, precum și ale prevederilor H.G. nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare,
2
în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată,
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic
şi biologic, art. 5, art. 9 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța
de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă,
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru
care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,
prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 – Ceremoniile oficiale definite conform Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile
oficiale, organizate de autoritățile și instituțiile publice în spații închise, precum și întâlnirile
de lucru organizate la nivelul acestora, cum ar fi, fără a se limita la acestea, sesiuni
parlamentare, ședințe, reuniuni de lucru pregătitoare/ședințe ale Guvernului/comisiilor,
se pot desfășura cu respectarea următoarelor măsuri de protecție sanitară:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care participă;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană;
d) aerisirea încăperilor pentru o perioadă de cel puțin 10 minute la un interval de
timp de cel mult 2 ore;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
Art.3 – Activitățile organizate în spații deschise, cu ocazia comemorării eroilor
Revoluției Române din Decembrie 1989, sunt permise cu participarea a cel mult 100
persoane și respectarea următoarelor măsuri de protecție sanitară:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul în care se desfășoară activitatea;
3
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
perioada desfășurării activității;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
Art.4 – Se propune ca funcționarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de
noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri să fie permisă doar pentru
activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Comentarii

comentarii