Măsuri anticovid in scolile din judet

Măsuri anticovid in scolile din judet. În această săptămână, inspectorii școlari au monitorizat unitățile de învăţământ din județ, în contextul revenirii la școală a elevilor din clasele terminale în perioada 2-12 iunie 2020, pentru pregătirea examenelor naționale, cu o tematică care a vizat măsurile întreprinse pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.


Măsuri luate pentru organizarea activității în unitățile/instituțiile de învățământ, în actualul context epidemiologic.


• Accesul să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minima de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
• Nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius;
• Va fi asigurată dezinfectarea suprafețelor expuse și se va respecta măsura distanțării fizice.
Acțiuni și măsuri implementate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ


Măsuri anticovid in scolile din judet• La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților
• participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinți după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora
• parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat
• la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini)
• în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV-2


• unitățile sunt dotate permanent cu săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini
• durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă va fi de cel mult:
o 3 ore pentru elevii de liceu
o 2 ore pentru elevii de gimanziu
o 4 ore pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale
• pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic


• în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m față de altul
• pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii)
• colectarea măștilor se va face în locuri special, semnalizate corespunzător
Măsuri anticovid in scolile din judet• la sfârșitul activităților, elevii vor primi o nouă mască de protecție.

Comentarii

comentarii