MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI PE TIMPUL SEZONULUI RECE

 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin recomandă cetăţenilor respectarea unui set minim de reguli şi măsuri pentru prevenirea incendiilor în locuinţe şi gospodării, provocate din diferite cauze, pe timpul sezonului rece:

 • Ø Instalaţii electrice:
  • o nu utilizaţi instalaţii electrice defecte, efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile,cu improvizaţii,cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc.;
 • o evitaţi suprasolicitarea conductorilor prin utilizarea simultană pe aceeaşi priză a mai multor aparate cu consum electric mare (reşouri, radiatoare, frigidere, maşini de spălat, convectoare, etc.);
 • o nu utilizaţi conductori, cabluri electrice, prelungitoare care sunt îmbătrânite, conţin conexiuni care nu sunt izolate corespunzător sau au izolaţii neadecvate faţă de materiale combustibile;
 • o nu modificaţi valorile siguranţelor fuzibile prin înlocuirea acestora cu altele improvizate sau supradimensionate;
 • supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.
 • Ø Coşuri de fum, sobe cu acumulare de căldură:
 • evitaţi utilizarea coşurilor de evacuare a fumului şi gazelor cu burlane şi coturi metalice montate în apropierea şi pe pereţii construiţi din material combustibil, fără a izola termic trecerile cu materiale ignifuge;
 • curăţaţi coşurile de funinginea depusă şi întreţineţi-le prin zugrăvire pentru a înlesni observarea şi repararea eventualelor fisuri apărute;
 • nu utilizaţi benzină, motorină sau alte substanţe uşor inflamabile pentru aprinderea focului în sobe;
 • amplasaţi sobele la distanţe sigure de materiale combustibile şi evitaţi aşezarea acestora direct pe parchet, podele laminate sau alte materiale combustibile fără izolarea acestora prin materiale incombustibile;
 • verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru depistarea fisurilor care ar putea permite ieşirea scânteilor;
 • tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
 • curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece;
 • montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50×0,70 m;
 • nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;
 • nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit;
 • pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid se interzice supraalimentarea cu combustibil şi se recomandă verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil, alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare şi curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi duzelor de pulverizare.
 • Ø Jar, cenuşă, afumători:
  • o Nu aruncaţi la întâmplare deşeurile rezultate în urma arderii, fără a avea siguranţa că jarul şi cenuşa evacuată sunt stinse;
  • o Nu amplasaţi afumătorile în vecinătatea materialelor combustibile (şoproane, magazii, clăi de fân).
 • Ø Jocul copiilor cu focul:
 • Păstraţi sursele de aprindere a focului în locuri în care copii nu au acces;
 • Nu lăsaţi copiii singuri şi nesupravegheaţi când aveţi în funcţiune aparate electrice sau electrocasnice, sobe, afumători, etc.
 • Ø Fumatul:
 • Este interzis fumatul în locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
 • Nu fumaţi în pat (riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă) şi nu scrumaţi la întâmplare (riscaţi să aruncaţi scrum nestins pe materiale uşor combustibile).
 • Ø Instalarea şi exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos:
 • o Montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat ;
 • Se vor folosi regulatoare de presiune în perfectă stare de funcţionare;
 • Se interzice utilizarea recipientelor G.P.L. improvizate, a funcţionării acestora în poziţia culcat şi depozitarea la o distanţă mai mică de 1,5-2 m de sursele de căldură;
 • Asiguraţi-vă service-ul la microcentralele de apartament pe cât posibil anterior începerii exploatării pe perioada de iarnă, spre a detecta eventualele anomalii de funcţionare şi remedierea acestora prin firme specializate care efectuează reparaţiile.

 

 

 

Plt.maj. Eugen URZICEANU

 

 

 

 

 

              

 

 

Comentarii

comentarii