Mocioalcă, Vela si Schelean și-au dat demisia din Consiliul Județean, ședință ordinară cu 51 de puncte

Prima ședință ordinară a noului Consiliu Județean Caraș-Severin se va constitui vineri, 15 iulie, începând cu ora 10.00. Pe ordinea de zi se află mai multe probleme de ordin administrativ, însă printre ele sunt și cele de încetare a mandatelor a şase aleși județeni. Aceștia sunt: Ion Mocioalcă, Marcel Vela, Valeria Schelean, Ion Tabugan, Narcis Chisăliță și Ilie Iova. În locul lor vor veni Petru Borduz, Georgiana Adina Mihaela Popovici, Traian Smultea, Elena Meteleaucă, Marcel Andronache și Marius Bălean.

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 15 iulie 2016, ora 10.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Ion Mocioalcă.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.127/30.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Petru Borduz.
4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ilie Iova.
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Georgiana Adina Mihaela Popovici.
6. 6.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ion Marcel Vela.
7. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Traian Smultea.
8. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean a doamnei Valeria Diana Schelean-Șomfelean.
9. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Elena Ileana Meteleaucă
10. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ion Tabugan.
11. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Marcel Andronache.
12. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ioan Narcis Chisăliță.
13. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Marius-Mihai Bălean.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.129/30.06.2016 de constituire a Consiliului Județean Caraș-Severin.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.06.2016.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne, la data de 30.06.2016.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.39/27.02.2014 privind modificarea Programului de transport judetean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019,modificată.
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.79/13.05.2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor judeţeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Caraş-Severin.
21. Proiect de hotărâre privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin.
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.88/2004 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC ”AQUACARAŞ” SA, cu modificările ulterioare.
23. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ”Fabrica de Produse Lactate” SA Oraviţa.
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.158/27.08.2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociaților la SC EOLIANA CARAȘ SRL.
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 35/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC „Ecologica Văliug” SRL, cu modificările şi completările ulterioare.
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 36/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC „Ecologica Oraviţa” SRL, cu modificările şi completările ulterioare.
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 37/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC „Ecologica Băile Herculane” SRL, cu modificările şi completările ulterioare.
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.163/2005 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC ”SCHILIFT” SRL.
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.104/19.06.2014 privind aprobarea Contractului de asociere în Participaţie intervenit între Judeţul Caraş-Severin , prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin cu S.C. NORDICA TURISM SRL având ca obiect dezvoltarea activităţii de turism în zona Muntele Mic cu modificările și completările ulterioare.
30. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri judeţeni pentru a face parte din Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 63/25.02.2016 privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa.
32. .Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.64/25. 02. 2016 privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu.
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 62/25.02.2012 privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost Caransebeș.
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.65/25.02.2016 privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeș.
35. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Caraş-Severin.
36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.164/19.07.2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul Administrativ al Teatrului de Vest Reşiţa.
37. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.77/2004 privind aprobarea componenţei Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” cu modificările și completările ulterioare.
38. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.109/28.08.2008 privind numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Banatului Montan Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.
39. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 110/28.08.2008 privind numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu modificările şi completările ulterioare.
40. Proiect de hotărâre privind delegarea unui reprezentant din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS)
41. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Caraş-Severin
42. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 118/29.07.2010 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa
43. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru a face parte, în calitate de membru, din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin
44. Proiect hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Caraş-Severin.
45. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin, în calitate de membru în Colegiul Director al Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin.
46. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.182/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin, în calitate de membri în Colegiul Director al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Caraș-Severin.
47. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.195/2006 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare.
48. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin în Consiliul Consiltativ de Admnistrare al Parcului Național Porțile de Fier.
49. Aducerea la cunoștință publică, potrivit prevederilor art. 181 teza finală din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi a României nr. 155/29.05.2014, a Deciziei nr.20/30.06.2016 emisă, de către directorul Camerei de Conturi Caraș-Severin, în urma acțiunii de verificare “ Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Teritoriale a Județului Caraș-Severin.
50. Informare cu privire la participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la o vizită de lucru, în Republica Serbia, în data de 7 iunie 2016.
51. Intrebări.Interpelări

Serviciul Comunicare

Comentarii

comentarii