Utilitare

Model de plângere împotriva amenzilor aplicate de Poliția Locală la regimul circulației rutiere

Potrivit art. 7 literele h, i, j și k din Legea nr. 155 /2010 rep. a Poliției Locale, în domeniul circulației pe drumurile publice personalul poliției locale este abilitat să constate și să aplice sancțiuni pentru o serie de fapte cum ar fi spre exemplu oprirea, staționarea, parcarea, etc. efectuate cu încălcarea normelor legale.

Normele legale ce reglementează circulația rutieră la nivel național pot fi întâlnite în legea cadru, respectiv O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (cunoscuta și sub numele de Codul rutier) și Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 (H.G. nr. 1391 / 2006).

În plus, la nivelul local, prin hotărâri de consiliu, administrațiile pot stabili o serie de reguli particulare cu privire la desfășurarea circulației rutiere (parcare, oprire, staționare), la ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar, la circulația pietonilor, a bicicliștilor sau a vehiculelor cu tracțiune animală, la circulația în zone pietonale, în zonele rezidențiale, în parcuri și locuri de agrement, ș.a.m.d.

În opinia noastră, personalul poliției locale este abilitat să constate și să aplice sancțiuni contravenționale numai în situația în care faptele sancționabile respective sunt prevăzute în hotărâri de consiliu local, neavând aptitudinea de a constata contravenții la regimul circulației rutiere așa cum acesta a fost stabilit prin O.U.G. 195/2002.

În sprijinul acestei opinii aducem ca argument dispozițiile art. 15 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, respectiv contravenția se constată printr-un proces verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite generic agenți constatatoriprecum și dispozițiile art. 109 pct. 1 din O.U.G. 195/2002 potrivit cu care, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de cătrepolițiștii rutieri iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

Pentru clarificarea noțiunii de polițist rutier trebuie să observăm dispozițiile art. 177 pct. 2 din H.G. nr. 1391/2006 (Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002) care prevede explicit că polițiști rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.

În concluzie pentru a putea constata contravenții și a aplica amenzi la regimul circulației rutiere astfel cum acesta este reglementat de Codul rutier, agentul constatator trebuie să îndeplinească două condiții :

să fie ofițer sau agent de poliție specializat;
să fie desemnat ca polițist rutier prin dispoziție a inspectorului general al I.G.P.R.
Observând că polițiștii locali nu îndeplinesc aceste condiții minimale dar că procedează la constatarea contravențiilor potrivit O.U.G. nr. 195/2002 și că aplică și sancțiuni pentru aceste fapte, venim în sprijinul conducătorilor auto cu un model de plângere ce pune sub semnul întrebării calitatea de agent constatator al personalului poliției locale și, implicit, legalitatea procesului verbal de contravenție.

În mod evident, acest model poate fi completat și îmbunătățit iar simpla lui utilizare nu garantează în mod automat câștigarea unui proces.

Nu în ultimul rând, precizăm că suntem adepții ordinii, ai disciplinei și ai comportamentului decent în ceea ce privește respectarea regulilor de circulație rutieră dar, în aceeași măsură, milităm pentru legalitatea incriminării .

De aceea, celor care nu știu cum să se apere în cazul în care se găsesc în situații precum cele descrise de noi, le punem la dispoziție pro bono un model de plângere împotriva proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor rutiere, întocmite de personalul poliție locale.

Așadar:

Domnule Președinte,

Subsemnatul …….., domiciliat în ………, strada ………..nr. ………., județul …………………, CNP ………….., în calitate de petent, în termen legal, formulez prezenta

P l â n g e r e

împotriva Procesului Verbal de Constatare a Contravenției seria … nr. ……., întocmit de către ……………., din cadrul Consiliului Local ……… – Poliția Locală …………. prin Primarul Municipiului ……….. cu sediul în ………., strada ……………, nr. ….., județul …………, solicitându-vă, în principal, anularea procesului verbal cu consecința exonerării de la plata amenzii contravenționale și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu sancțiunea avertismentului, cu cheltuieli de judecată.

Motivele plângerii :

În fapt, în ziua de …., aflându-mă în ….., pe strada……. nr. …. am fost sancționat contravențional cu suma de ………., potrivit art. ….. din OUG 195 /2002 privind circulația pe drumurile publice, deoarece aș fi ………..

Învederez instanței că straea de fapt reținută prin procesul verbal nu este conformă cu realitatea deoarece …………..

Mai mult, potrivit art. 15 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, contravenția se constată printr-un proces verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite generic agenți constatatori.

Rog a se observa că subsemnatul am fost sancționat pentru săvârșirea unei contravenții prevăzute de OUG nr. 195 / 2002, respectiv ….

Calitatea de agenți constatatori în cazul contravențiilor prevăzute și sancționate de OUG 195 / 2002 revine polițiștilor rutieri, astfel cum rezultă din art. 109 al. 1 , potrivit cu care, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac direct de către polițiștii rutieri iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, prevede în art. 177 al. 2 că polițiști rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.

Din acest motiv, pentru a putea aplica sancțiuni contravenționale la regimul circulației rutiere conform OUG 195 / 2002, trebuie să existe o dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului general al Poliției Române prin care agentul constatator în cauză să fie desemnat ca polițist rutier.

Or, în cauză, agentul constatator ………… nu a fost desemnat polițist rutier printr-o astfel de dispoziție.

Este adevărat că Legea nr. 155 / 2010 a Poliției Locale prevede posibilitatea pentru polițiștii locali de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pentru încălcarea unor norme legale în domeniul circulației pe drumurile publice însă, atâta timp cât o persoană este sancționată pentru săvârșirea unei contravenții prevăzute de OUG 195 / 2002, doar persoanele prevăzute în acest act normativ vor putea încheia procese verbale și aplica sancțiuni contravenționale.

Dacă respectiva contravenție ar fi fost prevăzută, spre exemplu, printr-o hotărâre a Consiliului Local …………… iar prin aceeași hotărâre s-ar fi stabilit și calitatea polițiștilor locali de a constata sancțiunile și de a întocmi procese verbale de constatare, atunci, în mod evident, agentul constatator …………… ar fi acționat cu respectarea legii.

Trebuie observat și faptul că Legea nr. 155/2010 nu derogă de la dispozițiile speciale ale OUG 195 / 2002 în ceea ce privește dispozițiile speciale privitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor deoarece, potrivit art. 63 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative pentru instituirea unei norme derogatorii se va folosi formula „prin derogare de la …” urmată de menționarea reglementării de la care se derogă.

Pentru toate aceste motive și având în vedere neîndeplinirea de către agentul constatator a condițiilor legale pentru a avea aptitudinea de a constata contravenții la OUG 195 / 2002 privind regimul circulației rutiere și de a aplica sancțiuni contravenționale, solicit anularea Procesului verbal de contravenție seria … nr… din data de ….., cu consecința exonerării de la plata amenzii contravenționale.

Solicit judecarea prezentei plângeri și în lipsa mea.

În drept, îmi întemeiez plângerea pe dispozițiile OG nr. 2 /2001, OUG 195/ 2002, Legea nr. 155/ 2010.

În probațiune solicit încuviințarea probei cu înscrisuri pe aspectul dovedirii stării de fapt precum și proba cu …

Anexez în original și în copii certificate :

Proces verbal de contravenție seria … nr…
….
taxa judiciara de timbru în cuantum de 20 lei;
Depun prezenta plângere în două exemplare dintre care unul pentru instanță și celălalt pentru comunicare.

Numele Prenumele

semnătura

Sursa: http://cyd.ro/model-de-plangere-impotriva-amenzilor-aplicate-de-politia-locala-la-regimul-circulatiei-rutiere/

Comentarii

comentarii

4 comentarii la „Model de plângere împotriva amenzilor aplicate de Poliția Locală la regimul circulației rutiere

  • Stiti la cat poate ajunge salariul un prapadit Matrius – Dorel din asta  de se vrea militian altoit sau avortat inainte de termen ? Cati bani incaseaza de pe spatele nostri, ai contribuabililor? Media este undeva intre 1800 si 2500 de lei. Cu atat il platiti ca sa va jigneasca pe banii vostri. Ca este un nesimtit si un gunoi plin de el, vreo un smecheras angajat ,,la locala,, pe pile si pe spaga probabil, o denota doar faptul ca si-a permis sa scrie acele randuri. Ei primesc salarii, au haine, au masina de serviciu, au  si norme de hrana si cine mai stie ce sporuri, dar orasul artata ca pasta: copaci rupti, mobilier urban distrus, coji de seminte peste tot, plin de gunoi pe langa bancile din parcuri si pe bulevard, caini prin parcuri, traficanti de tigari si vanzatori de fel de fel de substante interzise. Astea sunt problemele pe care trebuie sa le aiba in vedere un boactar din asta si pentru care este platit – fiindca atat stie, nu probleme de circulatie. Pentru asta sunt agentii de la Politia Rutiera care isi fac foarte bine treaba. In caz de nevoie, merge-ti la instanta de judecata si completati actul respectiv.       

  • Ba dom”n marius, cum dracu se face ca in loc sa scoata astia politai local din tine, a scos un biet militian – boactar din ala, de-si bate pulanu de picior cand se otaraste in fata babelor traficante de patrunjel si uzici?  Du-te ma de aici de-ti primeste pomana de la contrabandistii de tigari pe care toata lumea-i vede, numai voi astia – nu.  Rama esti tu, bai nenorocitule cu curs de calificare ca sa poti umbla pe strada. Stimati cititori, nu va luati dupa ,,neica nimeni” ala de-l imbraca statul si primaria cu haine din banii vostri, Pune-ti mana si-i filmati peste tot cu telefonul, sa vada lumea cum nu-si fac datoria, cum se plimba aiurea pe banii nostri. In cazul in care va opreste in trafic un individ din asta cu apucaturi de militian de cartier, face-ti ce spune, nu semnati nimic, filmati-l daca este nesimtit si mai apoi, competati formularul de plangere impotriva ghiolbanului. Liana Preda 

  • Tovarășu Marius, …………. până la fum.

    Mesaj indecent moderat

  • Stimate postac fara timp de lucru in politie si cu timp de net! „Aptitudine” sa constat si sanctionez la oug 195/2002 poate n-am dar competente AM !!!. Daca legiuitorul imi da voie si judecatorii admit sanctiunile,tu…o simpla râmă,nu te poti opune.Nu-i asa ca e frustrant ca tu sa fi amendat de mine,un simplu „gardian” cu 3 luni scolarizare in institutii MAI (ca multi colegi de-ai tai) ?Eh…nu-ti ramane decat sa-ti dai cu curul de pamant !:)))) Pune dracu’ mâna si fa-ti treaba pt care esti platit…bugetarule…lasa barfa pe net ! Na,ca ti-o zâsăi !:))))))

Comentariile sunt închise.