Muzeului Banatului Montan Reșița a intrat în primăvară cu acreditare nou-nouță

Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a analizat solicitarea şi documentaţia de acreditare A Muzeului Banatului Montan, Reșița în şedinţa din 16.02.2023, în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 2057 din 2007, pentru aprobarea criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice. Documentația a fost însoțită de nota de constatare privind îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de acreditare întocmită de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin şi referatul de oportunitate privind acreditarea acestui muzeu, întocmit de Direcţia Patrimoniu Cultural, şi a dat aviz favorabil acreditării instituţiei noastre, prin Ordin al ministrului Culturii nr. 2708 din 03.03.2023.

Reacreditarea este obligatorie o dată la 5 ani, dar nu poate fi iniţiată mai devreme de 3 ani de la ultima acreditare.

Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003 prevede că funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice din România este condiţionată de acreditarea acestora  însă doar 130 de muzee și colecții muzeale sunt acreditate sau reacreditate, după caz, acreditarea fiind o etapă juridico-administrativă obligatorie în activitatea muzeelor din România.

Acreditarea unui muzeu aduce acestuia plus-valoare și încredere sporită din partea eventualilor colaboratori sau donatori, având în vedere că îndeplinește standardele naționale: administrarea unui patrimoniu cultural constituit şi dezvoltat pe baze ştiinţifice, existenţa personalului calificat, menţinerea unui sistem actualizat de evidenţă a acestuia, valorificarea patrimoniului muzeal prin expoziţii permanente şi temporare, organizarea de programe şi activităţi educative destinate publicului, precum şi prin activităţi de marketing cultural.

Manager interimar,Dr. Livia Magina

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *