NEWS ALERT Focar de pesta porcina la vecinii sarbi – DSV Caras Severin in alerta

NEWS ALERT Focar de pesta porcina la vecinii sarbi – DSV Caras Severin in alerta. Prin adresa înregistrată la Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nr.3462/20.01.2020, Comisia europeană a informat despre apariția primului caz de Pestă porcină africană din Serbia, la mistreți in localitatea Peterlas – Serbia de est, la granita cu Bulgaria.  Având in vedere această situație epizootologică DSVSA Caraș Severin dispune respectarea următoarelor măsuri:

-se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor de vânătoare precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți;
– scroafele/vierii nu vor fi scoși din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație ;
– avertizăm populația să nu cumpere purcei din locuri afectate de boală sau necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar-veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
– crescătorii de porci să nu folosească în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că aceasta ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi;
– creștere porcilor să fie doar în spații îngrădite fără a avea posibilitatea de a veni în contact cu porci străini, porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici:
– toți crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice au obligația de a notifica orice suspiciune de boală sau mortalitate la porcine;
– în zonele de frontieră cu Serbia se va acționa pentru recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile: șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană de către vânători și personal specializat până la fâșie cu încadrarea în cotele de recoltă aprobată.

NEWS ALERT Focar de pesta porcina la vecinii sarbi – DSV Caras Severin in alerta. În fondurile de vânătoare se vor întreprinde mai multe acțiuni cu respectarea măsurilor de Biosecuritate după cum urmează:

– Se vor organiza vânători doar la pândă;
– Se vor efectua inspecții/patrulări pentru a depista mistreții morți/sau bolnavi;
– Se vor colecta mistreții găsiți morți la punctele de colectare stabilite și se vor anunța medici veterinari oficiali;
– Se vor recolta probe in direcția pestei porcine africane;
– Se vor ecarisa carcase de mistreți in unități autorizate sanitar-veterinar sau după caz prin îngropare sub supraveghere oficială.
În timpul efectuării inspecțiilor, vânătorilor și patrulărilor vor fi respectate cel puțin următoarele măsuri de Biosecuritate:
– hainele și încălțămintea cu care s-au efectuat deplasările în fondul de vânătoare, să fie schimbate la terminarea acestora;
-carcasele sau cadavrele de mistreți să fie ambalate în saci de plastic de unică folosință;
-neutralizarea subproduselor ne destinate consumului uman(masă gastro-intestinală, pielea , organele , alte subproduse etc.) de la mistreți indiferent de rezultatul testului în direcția pestei porcine africane;

La acordarea autorizațiilor de vânătoare pentru mistreț, reprezentantul gestionarului
fondului de vânătoare va instrui fiecare vânător referitor la regulile de Biosecuritate privind
pesta porcină africană. Vânătorul va semna o declarație privind însușirea și respectarea
masurilor de Biosecuritate pe durata partidei de vânătoare.

Referitor la cele prezentate raportat la riscul enorm al pătrunderii virusului pestei porcine africane pe teritoriul județului nostru este imperios necesară implementarea conform Deciziei CNCB nr. 1 din data de 24.07.2019 a măsurilor adoptate în cadrul ședinței extraordinare precum și a Deciziei CLCB nr. 2 din data de 14.08.2019 a Planului de măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane în efectivele de porcine și mistreți de pe teritoriul județului Caraș-Severin, cu implicarea tuturor reprezentanților instituțiilor abilitate Garda Forestieră, A.J.V.P.S, Direcției Silvică Caras-Severin, responsabilii fondurilor de vânătoare reprezentanții M.A.I, Poliția de Frontieră, datorită faptului că un număr mare de fonduri de vânătoare sunt în zona de graniță atât terestră cât și fluvială cu Serbia, conform planurilor de măsuri sunt menționate următoarele:

– în toate zonele neafectate din fondurile de vânătoare din țară se va realiza reducerea efectivului de mistreți , prin vânarea unei cote suplimentare de intervenție aprobată de Ministerul Apelor și Pădurilor , în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situate sub valoarea de 0,5 exemplare /Km, conform prevederilor Directivei nr. 60/2002 .
– în zonele de frontieră ale României, în cazul județului Caraș-Severin frontiera cu Republica Serbia, se va proceda la vânarea tuturor mistreților și prădătorilor specifici, cu echipe mixte formate din vânători autorizați, personal silvic, cu sprijinul personalului MAI , până la fâșia de protecție a frontierei de stat. Toți mistreții vor fi supuși unor teste de laborator (PPA,PPC, Trichineloza), iar pe baza rezultatelor se va decide destinația acestora.

NEWS ALERT Focar de pesta porcina la vecinii sarbi – DSV Caras Severin in alerta

,

Comentarii

comentarii