NU-ŢI LĂSA MAŞINA LA ÎNDEMÂNA HOŢILOR!

În ultimii ani, în domeniul furturilor de şi din autoturisme, fenomenul infracţional a
cunoscut noi tendinţe de manifestare în principal pe fondul creşterii parcului auto din ţara
noastră.
Maşinile, mărci străine sau autohtone, casetofoanele auto, genţile, borsetele sau roţile
de rezervă constituie ţintele infractorilor care îşi desfăşoară ”activitatea” în acest domeniu.
Printre cauzele şi condiţiile favorizatoare săvârşirii furturilor de şi din autoturisme se
evidenţiază:
lipsa sistemelor de alarmă şi a dispozitivelor antifurt din dotarea autoturismelor
sau folosirea improvizaţiilor;
parcarea maşinilor în locuri improprii (întunecoase, dosnice), fapt ce
îngreunează supravegherea acestora;
lăsarea la vedere, în interiorul maşinii obiecte de valoare sau tentante (telefoane
mobile, GPS-uri, genţi, borsete, laptop-uri, CD –playere etc.)

Ce e de facut? Poliţia vă face câteva recomandări:
parcaţi autoturismul, pe cât posibil, în locuri special amenajate, iluminate şi eventual
supravegheate;
luaţi cheile din contact şi încuiaţi autoturismul chiar dacă îl părăsiţi pentru puţin timp
(pentru a face plata la o staţie peco, spre exemplu);
evitaţi să păstraţi în autotursm bani, acte de identitate, permis de conducere, talon de
înmatriculare, actele şi ştampila firmei;
montaţi un sistem de alarmă eficient, precum şi un dispozitiv de blocare a axului
volanului, pedalelor şi a schimbătorului de viteze;
nu vă adresaţi ocazional, pentru repararea autoturismului, la meseriaşi necunoscuţi sau
la ateliere neautorizate (se pot face mulaje după chei sau puteţi rămâne fără componente
din interirul autoturismului care funcţionau bine);
schimbaţii de urgenţă sistemul de închidere în cazul pierderii/furtului cheilor de la
autoturism sau la cumpărarea autovehiculului de la altă persoană.
ATENŢIE!

În cazul în care constataţi că s-a comis un furt nu pătrundeţi în interiorul maşinii, ci
sesizaţi cea mai apropiată unitatea de poliţie sau 112 –Apel Unic de Urgenţă.

Comentarii

comentarii