Obligatii si indatoriri – Cum scapam de deseuri la Resita

Prin prezenta, vă solicităm să vă conformați prevederilor Hotărârilor Consiliului Local nr. 69/2014, completată cu prevederile HCL. Nr. 203/2014 şi HCL. Nr. 92/2017, prin care agenții economici, instituțiile publice și celelalte persoane juridice și fizice au obligația:

1. Să cosească iarbă pe o distanță de cel puțin 5 m, sau după caz, până la marginea suprafeței carosabile, din zonele verzi din jurul imobilului deținut sub orice titlu, să taie şi să toaleteze gardul viu.
În cazul în care, agenții economici, instituțiile publice, asociaţiile de proprietari și celelalte persoane juridice și fizice nu au posibilitatea executării acestor lucrări se pot adresa, Serviciului Public Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reșița, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”, Reşiţa, Bdul Muncii nr. 25, telefon 0255/220200, fax 0255/226109, adresă de e-mail intretinere.patrimoniu@yahoo.com

2. Să depoziteze deşeurile rezultate din: cosirea ierbii, tăierea și toaletarea gardului viu, curăţirea grădinilor şi zonelor verzi pe platformele de colectare în zilele de marți și joi a fiecărei săptămâni, între orele 08.00 – 20.00;

De asemenea:

Pentru o mai bună gestionare a deşeurilor, ceea ce însemnă pe de o parte îndeplinirea unor obligaţii privind protecţia mediului şi pe de cealaltă reducerea costurilor de operare şi implicit reducerea disconfortului creat în zona platformelor de colectare a gunoiului, vă rugăm să respectaţii următoarele reguli:

– Pentru depozitarea deşeurilor din plastic (folie de plastic, sticle de plastic – PET-), doze de aluminiu (pixe), hârtie şi carton, sticle și borcane (albe sau colorate) se utilizează containerele de culoare verde, galben sau albastru.
– Deşeurile voluminoase (mobilier) se vor depozita pe platformă numai în ziua de joi, a fiecărei săptămâni, pentru a fi ridicate. Deţinătorii acestor deşeuri le vor depozita pe platformele de colectare numai în ziua stabilită şi vor anunţa operatorul de salubritate, la telefoanele 0737770526 sau 0355/429963, între orele 800 – 1200, în vederea colectării acestor deşeuri.

– Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) se vor colecta de la domiciliu sau de la puncte fixe în campanii de colectare, în prima sâmbătă din lună.
– Se interzice în totalitate depozitarea pe platforme a deşeurilor generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală (moloz, faianţă, gresie, cărămizi, obiecte sanitare, uşi, geamuri, sticlă, etc.). Aceste deşeuri nu intră în categoria deşeurilor menajere, deci nu fac obiectul contractului încheiat cu operatorul de salubritate. Ridicarea acestora se va face de operator, respectiv, SC. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL. (telefoane: 0737770526 sau 0355/429963) în urma unei comenzi şi achitării contravalorii acestei operaţiuni.

– Este interzis aruncarea deșeurilor, de orice fel, în alte locuri și condiții, decât cele precizate mai sus.
Nerespectarea condițiilor de depozitare/gestionare se sancționează cu amenzi contravenționale în conformitate cu legislația în vigoare.

Relaţii suplimentare asupra celor consemnate mai sus se pot obţine la: telefon/fax 0255/210258 sau la adresa de email – mediu@primariaresita.ro.

BIROU COMUNICARE
PRIMĂRIA REŞITA

Comentarii

comentarii