Patru proiecte POSDRU în valoare de 5 milioane de euro lansate de către Consiliul Județean

CJ (5)Consiliul Judeţean Caraş-Severin a anunţat cu o săptămână în urmă că este beneficiarul unui contract de finanţare, ca şi partener, în cadrul proiectului „Calificarea – un pas important în dezvoltarea carierei profesionale pentru angajaţii din regiunile Vest şi Centru”, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Consiliul Judeţean fiind chiar aplicantul, a iniţiat şi lansarea acestui proiect şi a altor trei proiecte în cadrul unei reuniuni la care au participat şi o parte dintre partenerii implicaţi în acestea.
Consiliul Judeţean se află în parteneriat cu o serie de instituţii din Caraş-Severin precum Camera de Comerţ şi Industrie, AJOFM Caraş-Severin, dar şi Fundaţia Româno-Germană CPPP Timişoara, Consiliul Judeţean Mehedinţi, Patronatul Român, Asociaţia de Binefacere Pro Vitam, INFOR Italia şi alţi 9 parteneri naţionali şi internaţionali.
„Calificarea – un pas important în dezvoltarea carierei profesionale pentru angajaţii din regiunile Vest şi Centru”, este un proiect prin care se urmăreşte creşterea nivelului de calificare dar şi posibilitatea de recalificare a celor aflaţi pe piaţa muncii pentru a se putea angaja în domenii economice care sunt în dezvoltare pe piaţa muncii şi pentru care în prezent nu se găsesc persoane calificate.
Valoarea acestui proiect este de 4.008.493 lei, din care cei mai mulţi provin din Fondul Social European, aproximativ 118.000 din bugetul naţional iar restul este contribuţia partenerilor de proiect.
Sub denumirea „Sprijinirea şomerilor din Judeţul Caraş-Severin pentru integrarea pe piaţa muncii”, se află un alt proiect al Consiliului Judeţean prin care se urmăreşte atragerea de fonduri europene în Caraş-Severin şi are ca obiectiv integrarea şomerilor din Caraş-Severin pe piaţa muncii, în special a celor de lungă durată, dar şi oferirea oportunităţii de perfecţionare în privinţa ocupării unui loc de muncă în alte ţări din Uniunea Europeană.
Valoarea proiectului este de aproximativ 2.200.000 lei din care cei mai mulţi sunt bani europeni iar restul provin din bugetul naţional şi de la partenerii implicaţi.
Au mai fost prezentate proiectele „Ocupare şi iniţiative antreprenoriale în mediul rural” şi „Calificarea-temelie pentru dezvoltarea pieţei muncii”, primul având ca obiectiv integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de la sate, dar şi promovarea culturii antreprenoriale şi crearea condiţiilor pentru iniţierea de afaceri profitabile în mediul rural. Al doilea proiect urmăreşte facilitarea accesului la diverse programe care cresc nivelul de calificare şi recalificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii.
Valoarea totală a proiectelor Consiliului Judeţean este de circa 5 milioane de euro.

Comentarii

comentarii