Peste 50 de accidente mortale in pădurile din Caras Severin

Peste 50 de accidente mortale in pădurile din Caras Severin. În activităţile desfăşurate în cadrul sectoarelor de activitate sivicultură şi exploatare forestieră, de cele mai multe ori lucrătorii se confruntă cu un mediu de muncă neprielnic, condiţii de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecinţe foarte grave chiar mortale.

Analizând dinamica accidentelor de muncă produse între anii 2017-2020 în aceste sectoare de activitate, la nivel naţional, se constată faptul că numărul de accidente de muncă se menţine la un nivel ridicat, chiar a crescut sensibil de la un an la altul, astfel:

– în 2017- 81 accidente din care 13 mortale;

– în 2018 – 85 accidente de muncă din care 15 mortale;

– în 2019 – 86 accidente de muncă din care 12 mortale;

– în 2020 (pe primele 9 luni) – s-au înregistrat deja 62 accidente de muncă din care 13 mortale.

Dinamica accidentelor de muncă din sectorul de activitate sivicultură şi exploatare forestieră produse în judeţul Caraş-Severin se prezintă astfel:

– în 2017 –  8 accidente din care 3 mortale;

– în 2018 –  5 accidente de muncă din care 2 mortale;

– în 2019 –  7 accidente de muncă din care 4 mortale;

– în 2020 – 5 accidente de muncă din care 3 mortale.

În acest context, în conformitate cu acțiunile cuprinse în Programul Propriu de Acțiuni pe anul 2021, elaborat în conformitate cu Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin desfăşoară pe parcursul trimestrului I și trimestrului IV din anul 2021 o «Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere».

Grupul ţintă al acestei acţiuni îl constituie toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt) care efectuează activităţi de exploatare forestieră.

           Obiectivele urmărite sunt:

  • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de exploatare forestieră, precum şi activităţi de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă;
  • eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale angajatorilor din domeniul exploatărilor forestiere.

Comentarii

comentarii

One thought on “Peste 50 de accidente mortale in pădurile din Caras Severin

Comentariile sunt închise.