Poluare masivă la graniţa cu Serbia, pe Nera VIDEO

Poluare masivă la graniţa cu Serbia. Apele poluate din oraşul Bela Cracva (Biserica Alba) din Serbia, sunt deversate printr-o conductă spartă în râul Nera. Râul formează granița naturală cu statul vecin pe o lungime de aproape 20 km.

 

 

Apele poluate ajung în Delta Nerei – rezervaţie ecologică, sit natura 2000 – a doua deltă a ţării și ce mai nouă, de fapt. Mai departe, apele ajung în Dunăre. Poluarea a fost semnalată de cel mai puternic ONG din vestul tării, GEC Nera din Oraviţa. Apele de canalizare ale localității Bela Crkva (Biserica Albă) din Serbia, se varsă în permanență direct în râul Nera, în amonte de localitatea Socol din România, iar mai departe, acestea ajung în rezervația naturală Baltă Nera – Dunăre din Parcul Natural Porțile de Fier (sit Ramsar și Natura 2000).

Nu este ceva accidental, apa curge așa de câteva zile și nimeni nu întreprinde nimic.

Poluare masivă la graniţa cu Serbia. Imaginile au fost trimise şi Administrației Bazinale de Ape Banat Timișoara pentru a sesiza autorităţile sârbe în cadrul comisiei mixte româno-sârbe a apelor de frontieră. Acest demers este necesar a fi investigat și sprijinit și de Garda Națională de Mediu și de Agenția Națională a Ariilor Naturale protejate.

 

Sturza Popovici, presedintele GEC Nera, spune că ,,În măsura în care autoritățile române obțin clarificari de la partea sârbă, rugăm, în baza Legii 544, ca GEC Nera si presa să fie informate”.

Comentarii

comentarii