Populație îmbătrânită și bolnavă în județul Caraș-Severin

Tot mai puțini copii se nasc în județul Caraș-Severin iar statisticile arată că în județul Caraș-Severin populația este îmbărânită. O statistică realizată de către Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin arată că în anul anul 2014 a fost înregistrat un număr de 1699 de naşteri cu o rată brută de natalitate de 5,44 ‰, ceea ce arată o scădere a ratei brute de natalitate în ultimul an, de la 5,68 %o la 5,44 %o. Această scădere se explică prin migrarea unei mari părti a populatiei tinere în afară, accentuată în ultimul an datorită scăderii drastice a veniturilor. O altă cauză ar fi populația de tip îmbătrânit, specifică zonei de vest, dar și faptul că judetul Caras-Severin este un judet destul de slab dezvoltat economic

Cu toate acestea, nivelul constant mai mic al natalităţii în judeţul Caras-Severin faţă de media pe ţară, este influenţat de persistenţa modelului tradiţional, de structura pe vârste a populaţiei, de modelul cultural specific unei zone de mozaic etnic şi confesional. Se adaugă condiţiile generale, comune tuturor zonelor ţării: nivel de trai, percepţia de securitate socială, politica demografică și nivelul aşteptării sociale.

În ceea ce privește mortalitatea, în anul 2014 s-au înregistrat 3834 decese, cu o rată brută a mortalităţii de 12,27 ‰

Această situație influenţată de existenţa de zone cu populaţie îmbătrânită, zone cu o mare tendinţă de depopulare și care are o valoare ridicată a mortalităţii generale.

Analizând cauzele de deces în judeţul Caras-Severin, pe ultimul deceniu se observă că pe primul loc se situează constant decesele prin boli cardiovasculare.

Din totalul cazurilor de deces prin bolile sistemului circulator, primele cinci afecţiuni reprezintă 92,25% din cauzele de deces sau 59,91% din totalul deceselor.

Din totalul deceselor, numarul deceselor peste 75 de ani este 2106, care reprezintă 54,93%.
Un lucru este clar, acela că sporul natural al populaţiei este în continuare negativ, dar cu o valoare mult mai bună de – 1.23 ‰ în anul 2014, comparativ cu -3,6 %o în 2002. Mişcarea migratorie, mai ales migraţia internaţională face ca, împreună cu sporul natural negativ, volumul total al populaţiei judeţului Caraş-Severin sa scadă.

Comentarii

comentarii