Prefectul Cristian Gâfu, a emis Ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al oraşului Anina, Gheorghe Românu

Prefectul, Cristian Gâfu, a emis Ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, al domnului Românu Gheorghe

Prefectul, Cristian Gâfu, a emis în data de 10 mai 2021, Ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, al domnului Românu Gheorghe, ca urmare a Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1631 din 17.03.2021, definitivă, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul Românu Gheorghe în perioada 20.06.2012-03.07.2014.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat că primarul Gheorghe Românu s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 20.06.2012-03.07.2014, deoarece a deţinut simultan atât funcţia de primar al oraşului Anina, cât şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Liceului ,,Mathias Hammer” Anina.

Gheorghe Românu a contestat în instanţă raportul de evaluare al ANI, însă Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea formulată, prin Sentinţa civilă nr. 3589/10.10.2017, rămasă definitivă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1631 din 17.03.2021.

Agenţia Naţională de Integritate a transmis Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin o adresă prin care a comunicat faptul că raportul de evaluare, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat primarul Românu Gheorghe, a rămas definitiv.

De asemenea, ANI a solicitat Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin să declanşeze procedurile disciplinare faţă de primarul Românu Gheorghe, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să comunice măsurile dispuse la finalizarea procedurii disciplinare precum şi dacă, după emiterea actului administrativ prin care s-a dispus aplicarea măsurilor disciplinare, persoana sancţionată a formulat contestaţie.

Totodată, Instituţia Prefectului-Judeţul Caraş-Severin a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Interne cu privire la emiterea ordinului prefectului privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al oraşului Anina. În răspuns, MAI opinează că se impune emiterea ordinului prefectului de încetare de drept a mandatului de primar faţă de Gheorghe Românu.

În  vederea aplicării măsurilor disciplinare prevăzute de lege în această situaţie, Instituţia Prefectului-Judeţul Caraş-Severin a solicitat secretarului general al oraşului Anina să comunice referatul despre care se menţionează la art. 160, alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Ordinul Prefectului a fost emis în conformitate cu prevederile art. 160 alin (1) lit. b), alin. (3) , alin. (4), alin. (7) şi alin. (9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 25 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) precum şi art. 26 alin. (1), lit. h) din Legea nr. 176/2010 şi poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

Comentarii

comentarii