PREVENIREA INCENDIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

În perioada sărbătorilor de iarnă şi premergător acestora se derulează, în fiecare an, multiple manifestări publice, majoritatea cultural -artistice, dar şi comemorative şi religioase la care, de regulă, participă un număr mare de persoane, creându-se premisele afectării, sub diferite forme, a climatului de normalitate, precum şi a siguranţei persoanelor şi bunurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Cadre ale Inspecţiei Judeţene de Prevenire din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin organizează şi desfăşoară controale şi acţiuni preventive, în vederea depistării şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţiale de incendiu, a altor nereguli specifice şi luării măsurilor ce se impun pentru remedierea acestora. Vor fi intensificate controalele la unităţile de cult, pensiuni turistice, agroturistice, cabane montane amplasate izolat, la altitudine şi cu acces dificil, locaţii care organizeaza mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarna.

În acest sens recomandăm respectarea principalelor măsuri de prevenire a incendiilor, astfel:
Ø acordarea unei atenţii deosebite mijloacelor de încălzire, instalaţiilor şi aparatelor electrice şi de gaz, stării de întreţinere a acestora (funcţionarea fără defecţiuni şi improvizaţii, curăţarea coşurilor de fum, etc);
Ø menţinerea liberă a căilor de acces şi intervenţie, dar şi spre sursele de apă;
Ø menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de alarmare, semnalizare şi intervenţie pentru stingerea unor eventuale incendii;
Ø respectarea legislaţiei în domeniu, în cazul în care se organizează focuri de artificii (se va urmări obţinerea acordurilor pentru focurile de artificii, luarea măsurilor de prevenire, asigurarea supravegherii locurilor respective).

De asemenea considerăm imperios necesar a reaminti câteva măsuri simple pentru un Crăciun şi un An Nou fericit:

· montaţi bradul într-un suport stabil şi sigur;
· montaţi lumânările în suporturi incombustibile;
· nu lăsaţi copiii să se joace în apropierea lumânărilor aprinse;
· folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni electrice fără defecţiuni ori improvizaţii;
· nu amplasaţi lumânări aprinse în apropierea bradului, decoraţiunilor ori materialelor combustibile;
· distanţa de protecţie dintre brad şi materiale combustibile sau aparate electrice trebuie să fie de cel puţin 30 cm;
· achiziţionaţi artificii doar din magazine autorizate; nu lăsaţi copiii să se joace cu artificii;
· înainte de culcare, stingeţi soba, lumânările şi deconectaţi aparatele electrice de încălzit ori decoraţiunile electrice.

Acţiunile şi măsurile de prevenire a incendiilor se organizează şi se desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi mediului, împotriva efectelor negative ale acestui tip de risc.

Comentarii

comentarii