Primaria Oravița sprijină persoanele cu handicap grav

Primăria Oravița sprijină persoanele cu handicap grav care sunt dependente practic 24 din 24 de ore de o altă persoană, motiv pentru care a reangajat asistenți personali începând cu luna aprilie 2016.
Aceste persoane cu handicap grav nu au mai beneficiat de asistent personal din anul 2010 când le-a fost încetat contractul de muncă, dar – potrivit legii – este dreptul persoanei cu handicap grav să beneficieze de serviciile asistentului personal.

O persoană care are în grijă un copil cu handicap grav sau un adult nu are cum să se mai angajeze în altă parte deoarece persoana cu handicap grav este dependentă în permanență de o altă persoană, iar acest drept nu i se poate lua.

Conform Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se specifică în art. 35 urmatoarele: “persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal”.
Interpretând acest paragraf putem spune că: orice copil, tănăr sau adult cu handicap, ce este încadrat, conform prezentei legi, în categoria “persoană cu handicap grav cu asistent personal” poate
beneficia de asistent personal.

Acte necesare:

→Cererea de angajare;
→Acte de stare civilă pentru insoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de
căsătorie (copii xerox);
→Acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate,
certificat de căsătorie (copii xerox);
→Adeverință medicală
→Certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită
asistent personal (gr.I);
→Actele de studii însoţitor (copii xerox);
→Curriculum vitae însoţitor (autobiografie);
→Carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere
în care să se specifice această situaţie;
→Cazierul judiciar
→Acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fără
discernământ;
→Anchetă socială întocmită de personalul Serviciului Public de Asistență Socială
→ Acordul cu opțiunea pentru asistent personal de la DGASPC Caraș-Severin ;

Comentarii

comentarii