Primăria Reșița nevoită să rezolve problema depozitarii gunoiului menajer

Viceprimarul cu atribuții de primar, Ioan Crina, a convocat astăzi, 31 mai 2016, Comitetul Local pentru Situații de Urgență pe tema soluționării problemelor apărute în gestionarea serviciului de salubrizare privind depozitarea deșeurilor.
Principalul punct de pe ordinea a fost identificarea unei platforme pentru transbordarea deșeurilor de către operatorul de salubritate. A fost adoptată cu unanimitate de voturi propunerea ca platforma de la km 7 să fie utilizată pentru transbordarea deșeurilor, respectiv descărcare-incărcare imediată și transport spre deponeul final.

Precizăm că, având în vedere notificarea S.C. GREEN ECOBAUER S.R.L., din data de 26 mai 2016, prin care ne informează referitor la suspendarea activității, începând cu data de 28 mai 2016, din cauza unor probleme legate de capacitatea insuficientă de stocare la platforma situată în Dealul Lupacului și lipsa unui deponeu final de depozitare a deșeurilor menajere, municipalitatea a notificat operatorul S.C.BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. să identifice o soluție pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare pe raza municipiului Reșița.

Operatorul a luat măsuri imediate găsind soluții sustenabile de transport și depozitare la un depozit autorizat și a identificat un teren situat pe Valea Țerovei, proprietate privată, pentru transbordarea deșeurilor, respectiv încărcare-descărcare imediată și transport spre deponeul final. Menționăm că acestă soluție avea un caracter provizoriu, dar disconfortul creat riveranilor în urma acestei acțiuni a determinat autoritatea locală să dispună imediat operatorului găsirea unei alte soluții și salubrizarea imediată a terenului în cauză.

Regretăm modul abominabil de a face o astfel de campanie electorală, prin aceste acțiuni considerăm că se crează voit presiuni și constatăm că se dă amploare unor situații cunoscute de toate autoritățile din județul Caraș-Severin, cu scopul de a dezinforma electoratul și de a denigra măsurile actualei conduceri în favoarea unui anume candidat.

Asigurăm populația municipiului Reșița că autoritatea publică locală se preocupă în permanență de soluționarea problemelor apărute în gestionarea deșeurilor, asfel încât activitatea de colectare să se desfășoare în condiții normale și de continuitate.


Viceprimar
Ioan Crina

Comentarii

comentarii