Primaria Resita preia cererile de acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei

ajutor incalzire“Direcţia de Asistenţă Socială” anunţă că, în perioada 28 octombrie- 20 noiembrie 2013, vor fi preluate de la cetăţeni cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică precum şi combustibili solizi sau petrolieri, pentru sezonul rece 1 octombrie 2013 – 31 martie 2014.
Beneficiarii – familiile şi persoanele singure din municipiul Reşiţa al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depăşeşte 615 lei – se pot prezenta la ghişeele “Direcţiei de Asistenţă Socială” (strada Libertăţii
nr. 18-22). Programul de lucru este de luni până joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri, în intervalul orar 8:00-13:30.
Pe lângă cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, sunt necesare următoarele acte:
– factura de gaz/factura de energie electrică (cu excepţia celor care utilizează lemne sau combustibili petrolieri);
– copie după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (B.I. sau C.I. cu adresa pentru imobilul pentru care se solicită ajutorul, respectiv certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani);
-copie xerox după actul de proprietate, certificat de moştenitor/contract de vânzare-cumpărare/contract de închiriere/contract de donaţie/contract cu clauză de abitaţie/contract de comodat/contract de întreţinere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
– copie xerox după talonul autoturismului/carte de identitate a autoturismului;
– adeverinţă de la Asociaţia de locatari/proprietari în care se certifică nominal persoanele care locuiesc şi sunt înscrise în cartea de imobil sau chitanţa privind plata gunoiului menajer, eliberată de S.C. Brantner S.A., pentru situaţiile unde nu există asociaţie de proprietari;
– acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2013, respectiv octombrie 2013):
adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
cupoane de pensii;
cupoane de indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
cupoane de indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;
cupoane de alocaţii de stat pentru copii;
alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, rentă sau subvenţie agricolă etc.
– adeverinţă eliberată de “Direcţia Impozite şi Taxe” din care să rezulte bunurile mobile şi imobile impozabile deţinute de către familie sau persoanele singure, pe raza municipiului Reşiţa, inclusiv adeverinţă eliberată de alte unităţi administrativ-teritoriale în cazul în care familia sau persoana deţine bunuri mobile şi imobile în localităţile respective;
– adeverinţă eliberată de “Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa” (Biroul Agricol) care să ateste terenurile aflate în proprietate precum şi numărul de animale aflate în gospodărie.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Comentarii

comentarii